piątek, 2020-10-30 Augustyny, Łukasza, Urbana

Obóz AR Regionu Świetokrzyskiego w Chrustach

2020-09-22


W dniach 05-16.09.2020 r. zrealizowany został Obóz Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”.

Obóz miał na celu jak najszerszą pomoc w usamodzielnieniu się wszystkich osób zarówno w sferze fizycznej jak i w obrębie funkcjonowania psychicznego oraz emocjonalnego.

Nad poprawną techniką wykonywanych zadań czuwała kadra poruszająca się na wózkach, a nad bezpieczeństwem uczestników kadra chodząca. Zajęcia dostarczyły uczestnikom ogromnej ilości radości, wrażeń i zabawy. Mimo dużego wysiłku fizycznego, uczestnicy wykazywali ogromną chęć kontynuowania prowadzonych zajęć.

Uczestnicy wyjechali z obozu bogatsi o nowo nabytą wiedzę dotyczącą ich niepełnosprawności oraz przeszkoleni w techniki poruszania się na wózku podczas pokonywania barier architektonicznych napotykanych podczas dnia codziennego. Nabyta wiedza i umiejętności w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości ich życia.

Po intensywnych 10 dniach obozu uczestnicy opuszczali ośrodek Polanika w dobrych humorach z przeświadczeniem dobrze wykonanej pracy oraz obietnicą dalszej pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami.Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych