poniedziałek, 2021-08-02 Gustawa, Kariny, Stefana

WAZ w Budach Głogowskich na Podkarpaciu

2021-03-18


Zobacz zdjęcia »

W ramach projektu „ Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” odbył się WAZ w miejscowości Budy Głogowskie, w dniach 09-17.03.2021 r.

Bazą Warsztatu dla 10 uczestników (poruszających się na wózkach inwalidzkich) i 8-osobowej kadry ( w tym 3 wolontariuszy) był ośrodek Caritas Diecezji Rzeszowskiej „Centrum Natura”, malowniczo usytuowany w Lasach Głogowskich.

Ze względu na pandemię Covid-19 Kadra i Uczestnicy byli zakwaterowani pojedynczo, w obiekcie nie było osób postronnych (poza zatrudnionym na stałe personelem) co, w połączeniu z standardowymi środkami ochrony (maseczki, dystans, dezynfekcja, pomiar temperatury), zapewniało duże poczucie bezpieczeństwa.

Celem WAZ było pobudzenie form aktywizacji zawodowej, umożliwiających BO wejście na rynek pracy, poprzez zdobycie istotnych informacji, umiejętności i wiedzy, niezbędnych do realizowania się w różnych sferach życia, z uwzględnieniem potrzeb związanych z samoobsługą, właściwym funkcjonowaniem w środowisku życiowym, zwiększeniem aktywności fizycznej a także zapoznanie z tematyką edukacji prozdrowotnej. Realizacji tych celów służyły zajęcia z doradztwa zawodowego w zakresie różnych bloków tematycznych, połączonych z wykładami, testami, ćwiczeniami, zajęcia praktyczne z techniki jazdy na wózkach, treningi ogólno-usprawniające z elementami dyscyplin sportowych, zajęcia rekreacyjne z łucznictwa, tenisa stołowego, mini-kręgli, bocci i gry świetlicowe.

Istotną rolą w zakresie integracji uczestników i kadry WAZ spełniły Treningi Kompetencji Społecznych (TKS), przyczyniające się nie tylko do rozwoju potencjału osobistego uczestniczących w nich osób, ale i do stworzenia bardzo dobrej atmosfery i relacji międzyludzkich. Wykonane na początku i w przedostatnim dniu obozu zróżnicowane testy sprawnościowe wykazały tendencję poprawy zarówno sprawności fizycznej, jak i kondycji uczestników.

Założony program WAZ zrealizowano w całości, dzięki bardzo dobrej pracy kadry i wysokiemu zaangażowaniu uczestnikówł.

 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach