poniedziałek, 2021-08-02 Gustawa, Kariny, Stefana

WAZ Budy Głogowskie lipiec 2021

2021-07-20


Zobacz zdjęcia »

W Budach Głogowskich, w położonym wśród lasów Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w dniach od 06-14.07.2021r., odbył się Warsztat Aktywizacji Zawodowej, w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w którym uczestniczyło 10 beneficjentów o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności, pod kierunkiem i opieką 8 członków kadry.

Na początku obozu przeprowadzono testy sprawnościowo-kondycyjne, które powtórzono w przedostatnim dniu i w zdecydowanej większości wykazały one progres wyników, z czego bardzo byli zadowoleni uczestnicy i kadra.

Głównym celem warsztatu były zajęcia z doradztwa zawodowego, w trakcie których prezentowane były zagadnienia związane z rynkiem pracy i możliwością znalezienia zatrudnienia. Doradca zawodowy omawiał kroki i sposoby, jakie powinny podjąć osoby niepełnosprawne w celu znalezienia pracy, jak stworzyć CV, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i odpowiednio się na niej zaprezentować. Doradca zawodowy, rozmawiał z uczestnikami o zatrudnieniu na rynku pracy, zgodnym z ich możliwościami i preferencjami.

Kolejne dni były wypełnione blokami zajęć: sportowych, rekreacyjnych i treningami kompetencji społecznych (TKS). W ramach tych bloków przeprowadzono zajęcia: ogólno - usprawniające, z zakresu techniki jazdy na wózkach, łucznictwa, unihokeja, tenisa stołowego, bocci oraz gier i zabaw. Zajęcia z TKS pozwalały nabyć odpowiednie umiejętności odnajdywania się w różnych sytuacjach życiowych i budowania właściwych relacji z otoczeniem. Przysparzały one sporo zabawy i dobrego humoru. Wieczorne zaś spacery po najbliższej okolicy pozwalały na uspokojenie i wyciszenie przed nocnym odpoczynkiem.

Urozmaiceniem pobytu na WAZ-ie było popołudnie spędzone przy grillu i podczas wieczorku muzycznego, połączonego z uroczystym zakończeniem obozu wraz z wręczeniem dyplomów i zaświadczeń o ukończeniu cyklu szkoleń.

Składam podziękowania Uczestnikom za wysokie zaangażowanie, a Kadrze za bardzo dobrą pracę.
 

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU 


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach