niedziela, 2021-11-28 Jakuba, Stefana, Romy

Zaproszenie do udziału w projekcie 

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” – lider projektu: 

„Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi 
w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych” 

wraz z partnerami:
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik


zaprasza podmioty publiczne do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19, na podstawie umowy o dofinasowanie nr POWR.02.19.00-00-OW05/20 zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
 

 

Do kogo adresowany jest projekt?

 

Do projektu mogą przystąpić podmioty publiczne, wskazane w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym: organy władzy publicznej szczebla centralnego oraz samorządowego wymienione w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz jednostki organizacyjne podległe tym organom.
 

Jakiego rodzaju wsparcie mogą otrzymać podmioty publiczne?

W ramach działań projektowych podmiot publiczny może uzyskać wsparcie:
1. merytoryczne,
2. doradcze,
3. informacyjne oraz
4. audytowe, a w szczególności:
    – pomoc w realizacji audytów dostępności architektonicznej budynków
       i przestrzeni publicznych przed procesami inwestycyjnymi na podstawie
       opracowanej metodologii audytu,
    – analizę projektów lub doradztwo w przygotowaniu projektów budynków
       i ich otoczenia w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia
       dostępności architektonicznej.

Dokładny rodzaj i zakres wsparcia uzgadniany będzie każdorazowo z podmiotem publicznym, który zgłosi potrzebę wsparcia w ramach projektu. Na podstawie wzajemnych uzgodnień wypracowany będzie dokument o nazwie:
„Indywidualny programu wsparcia w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej”.


Warunki formalne uczestnictwa w projekcie:

Warunkiem przystąpienia do projektu jest przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do Biura OWDA, al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa oraz spełnienie wymogów określonych w Zasadach udzielania wsparcia w ramach projektu

Podmiot publiczny zainteresowany udziałem w projekcie zgłasza się poprzez przesłanie pocztą tradycyjną lub mailową – kompletny Formularz rekrutacyjny wraz z Ankietą samooceny.

W przypadku złożenia dokumentów w formie elektronicznej, dokumenty muszą być podpisane elektronicznie (np. podpis kwalifikowany) przez osoby do tego upoważnione w danym podmiocie.


Czy są określone terminy składania dokumentów?

Pierwsze nabory do uczestnictwa w projekcie odbywać się będą w określonych terminach:
– pierwszy nabór – do 19 listopada 2021 r.,
– drugi nabór – do 17 grudnia 2021 r.

Kolejne terminy naborów na rok 2022 zostaną ogłoszone w grudniu 2021 roku. Rekrutacja podmiotów publicznych prowadzona będzie sukcesywnie do czasu przyjęcia do projektu min. 450 podmiotów spełniających kryteria przyjęcia do projektu.


Ocenie podlegać będą tylko kompletne dokumenty złożone w ww. terminach. Dokumenty prosimy składać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro OWDA, al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa lub pocztą elektroniczną, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny 22 505 57 31.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


Załączniki:

1. Formularz rekrutacyjny
2. Ankieta samooceny
3. Zasady udzielania wsparcia w ramach projektu
4. Indywidualny programu wsparcia w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej

 


www.mapadotacji.gov.pl

 


 

 

 

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach