środa, 2023-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

»»»


Od dzisiaj tj. 15 listopada 2022
z inicjatywy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji regionu łódzkiego oraz Urzędu Miasta Łodzi rusza akcja uświadamiająca kierowców, by nie parkowali samochodów na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

W ten sposób chcemy uświadomić kierowcom, jak to jest, gdy miejsce, które jest dla nich przeznaczone, jest zajmowane w sposób niewłaściwy przez osoby nieposiadających uprawnień lub jest zastawione w sposób uniemożliwiający skorzystanie z wyznaczonego miejsca.


Osoby z niepełnosprawnościami często mają problem z parkowaniem w mieście z racji na ograniczoną ilość miejsc lub niewłaściwe parkowanie przez innych kierowców poruszających się po przestrzeni miejskiej.Miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami często są zastawione w taki sposób, że osoba z dysfunkcją narządu ruchu ma problem z dostaniem się do samochodu.


Podczas akcji będziemy informować kierowców jak ubiegać się o niebieską kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością oraz o taryfikatorze mandatów.

Miejsca parkingowe dla osób z ograniczoną mobilnością wyznaczane są z określonych powodów.

Niepełnosprawni użytkownicy ruchu drogowego mogą korzystać z parkowania na wyznaczonych do tego miejscach tzw. kopertach. Korzystanie z tego prawa daje możliwość łatwego i bezpiecznego przemieszczania się w celu załatwiania codziennych spraw, zgodnie z własnymi potrzebami i aspiracjami. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do samodzielnego i aktywnego życia.

Aby móc parkować na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami, pojazd powinien być oznaczony specjalną kartą parkingową określoną w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Karta parkingowa przyznawana jest osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności i należy ją umieścić w widocznym miejscu w samochodzie. Karta parkingowa, zezwalająca na parkowanie na kopertach uprzywilejowanych nie jest przyznawana na samochód lecz na osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Kartę parkingową może otrzymać między innymi osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, która ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się samodzielnie.

Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Czas oczekiwania na kartę parkingową wynosi kilka dni. Jest ona dokumentem międzynarodowym i jej zastosowanie obowiązuje w całej Unii Europejskiej.


Od 1 stycznia 2022 r. mandat za parkowanie na kopercie dla osoby nie posiadającej uprawnień wynosi 800 zł. Oprócz kary pieniężnej kierowca dostanie też 5 punktów karnych. Wykroczeniem jest również posługiwanie się cudzą kartą parkingową, za które nakładana jest grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości 400 zł. Jednak jeżeli kierujący samochodem dodatkowo zajmie kopertę dla niepełnosprawnych, to zostanie ukarany mandatem w wysokości 1200 zł.

Poza przepisami prawa i faktem, że mandaty są wysokie, warto pamiętać też o kulturze osobistej i nie parkować samochodu w takim miejscu.


DZIĘKUJEMY, ŻE NIE ZAJMUJESZ WYZNACZONYCH MIEJSC PARKONGOWYCH.


 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach