wtorek, 2022-07-05 Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Zaproszenie do udziału w projekcie 

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” – lider projektu: 

„Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi 
w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych” 

wraz z partnerami:
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik


zaprasza podmioty publiczne do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19, na podstawie umowy o dofinasowanie nr POWR.02.19.00-00-OW05/20 zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
 

 

Do kogo adresowany jest projekt?

 

Do projektu mogą przystąpić podmioty publiczne, wskazane w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym: organy władzy publicznej szczebla centralnego oraz samorządowego wymienione w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz jednostki organizacyjne podległe tym organom.
 

Jakiego rodzaju wsparcie mogą otrzymać podmioty publiczne?

W ramach działań projektowych podmiot publiczny może uzyskać wsparcie:
1. merytoryczne,
2. doradcze,
3. informacyjne oraz
4. audytowe, a w szczególności:
    – pomoc w realizacji audytów dostępności architektonicznej budynków
       i przestrzeni publicznych przed procesami inwestycyjnymi na podstawie
       opracowanej metodologii audytu,
    – analizę projektów lub doradztwo w przygotowaniu projektów budynków
       i ich otoczenia w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia
       dostępności architektonicznej.

Dokładny rodzaj i zakres wsparcia uzgadniany będzie każdorazowo z podmiotem publicznym, który zgłosi potrzebę wsparcia w ramach projektu. Na podstawie wzajemnych uzgodnień wypracowany będzie dokument o nazwie:
Indywidualny programu wsparcia w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej”.


Warunki formalne uczestnictwa w projekcie:

Warunkiem przystąpienia do projektu jest przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do Biura OWDA, al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa oraz spełnienie wymogów określonych w Zasadach udzielania wsparcia w ramach projektu

Podmiot publiczny zainteresowany udziałem w projekcie zgłasza się poprzez przesłanie pocztą tradycyjną lub mailową – kompletny Formularz rekrutacyjny wraz z Ankietą samooceny.

W przypadku złożenia dokumentów w formie elektronicznej, dokumenty muszą być podpisane elektronicznie (np. podpis kwalifikowany) przez osoby do tego upoważnione w danym podmiocie.


Czy są określone terminy składania dokumentów?

Pierwsze nabory do uczestnictwa w projekcie odbywać się będą w określonych terminach:
– pierwszy nabór – do 19 listopada 2021 r.,
– drugi nabór – do 17 grudnia 2021 r.
– trzeci nabór wniosków do projektu realizowanego pn. Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej rozpocznie się 7.03.2022 i potrwa do 18.03.2022 r. Podmioty publiczne zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o wysłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dokładnie w ww. terminie.

Wnioski złożone po 17.12 a przed 7.03.2022 r. zostaną zwrócone do nadawcy z informacją o konieczności ponownego przesłania dokumentów w określonym terminie naboru.

Co istotne, począwszy od trzeciego naboru do Projektu nieznacznym modyfikacjom ulegają dokumenty rekrutacyjne oraz zasady ich przygotowania. Najważniejszą zmianą jest konieczność wypełnienia odrębnej Ankiety Samooceny dla każdego zgłaszanego przez dany podmiot publiczny budynku. Nowe wersje dokumentów rekrutacyjnych dostępne będą na stronie internetowej Projektu.

Rekrutacja podmiotów publicznych prowadzona będzie sukcesywnie do czasu przyjęcia do projektu min. 450 podmiotów spełniających kryteria przyjęcia do projektu.

Ocenie podlegać będą tylko kompletne dokumenty złożone w ww. terminach. Dokumenty prosimy składać na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Biuro OWDA, al. Jana Pawła II 13, piętro I, 00-828 Warszawa lub pocztą elektroniczną, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny 22 505 57 31.

Udział w projekcie jest bezpłatny.www.mapadotacji.gov.pl

 

 

 

 

 

Lubelski WAZ nr 2 w Zakopanem 07-14.06.2022

2022-06-29

Uczestnicy biorący udział w WAZ to osoby chodzące o zbliżonej sytuacji zawodowej. Z dużym zaangażowaniem korzystali z zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego, zadawali pytania, pracowali w grupach, a następnie prezentowali efekty poszczególnych ćwiczeń na forum całej grupy...

Czytaj więcej


Lubelski WAZ nr 1 w Zakopanem

2022-06-27

W terminie 07-14.06.2022 w Zakopanem w Zespole Pensjonatów Dolina Białego miał miejsce Warsztat Aktywizacji Zawodowej, w którym brało udział 10 uczestników z niepełnosprawnościami (niewidomi, MPD i innymi ograniczeniami ruchowymi oraz amazonki). W głównej mierze składał się on z doradztwa zawodowego...

Czytaj więcej


Ahoj, przygodo! Ahoj, aktywna rehabilitacja!

2022-05-23

W maju br. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – region małopolskie, dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki, zorganizowała szereg zajęć dla swoich podopiecznych. Uczestnicy zajęć mieli okazje aktywnie spędzać czas podczas grania w kręgle, piłkarzyki, bilard. Mogli spróbować swoich sił w szermierce...

Czytaj więcej


Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy 22.02.2022 r.

2022-03-07

W ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, 22.02.2022 r. odbył się Warsztat Aktywnego Poszukiwania Pracy w formie online. Uczestniczyła w nich grupa sześciu osób, które znajdują się na różnych etapach swojego życia zawodowego...

Czytaj więcej 


Warsztaty weekendowe w Warszawie

2022-03-03

W dniach 25-27 lutego 2022 r. miały miejsce warsztaty weekendowe regionu łódzkiego organizowane w ramach projektu "Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI" finansowanego ze środków PFRON. Zajęcia dla pięciu...

Czytaj więcejtemat
loakalizacja
data kadra
data uczestnicy
kategoria

obóz AR
Zgierz
2022-07-11
2022-07-22
2022-07-12
2022-07-22
aktywiz.społeczna 2022-2023

WAR
Wałcz
2022-07-13
2022-07-15
2022-07-13
2022-07-15
aktywiz.społeczna 2022-2023

szkolenie opiekunów
Wałcz
2022-07-13
2022-07-15
2022-07-13
2022-07-15
aktywiz.społeczna 2022-2023

obóz AR dla dzieci II st.
Wisła
2022-07-22
2022-07-31
2022-07-23
2022-07-31
aktywizacja dzieci 2022-2023

obóz AR
Chrusty
2022-07-27
2022-08-07
2022-07-28
2022-08-07
aktywiz.społeczna 2022-2023


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach