środa, 2023-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

Odznaczenia państwowe dla naszych pracownikówFundacja Aktywnej Rehabilitacji z dumą informuje, że Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał odznaczenia państwowe za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych pracownikom Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Uroczystość miała miejsce w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2014 r.

Odznaczeni z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji z Wicewojewodą Mazowieckim Dariuszem PiątkiemZdj.:
Odznaczeni z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
z Wicewojewodą Mazowieckim
Dariuszem Piątkiem
 

Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, który w imieniu Prezydenta wręczał odznaczenia, podczas uroczystości docenił działalność społeczną wyróżnionych osób. Zaznaczył przy tym, że jego pragnieniem jest, aby nadal tak działali, dając innym przykład do naśladowania. Uczyli, jak można budować mosty porozumienia, jak spoglądać na drugiego człowieka i jak mu pomagać.
 

Zdj.:
Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek
oraz prowadzący galę Paweł Łabaziewicz 

 

W imieniu odznaczonych głos zabrał przedstawiciel FAR Robert Jagodziński. „Będziemy kontynuowali to co robimy” – stwierdził. „Działalność społeczna wymaga często czegoś więcej niż codziennej systematycznej pracy i profesjonalnego zaangażowania, ale jest w nas jeszcze energia, aby iść tą drogą, którą sobie wybraliśmy – nie po to, aby spotkać się tu ponownie, ale po to, by mieć poczucie, że robimy najlepiej to, co potrafimy i co do nas należy” – dodał.

Zdj.:
W imieniu odznaczonych głos zabrał
Robert Jagodziński


 

Jak zauważają odznaczeni pracownicy FAR – nie byłoby tych wyróżnień, gdyby nie wsparcie i ciężka praca wielu instruktorów i wolontariuszy. Zatem ta wyjątkowa uroczystość to również uhonorowanie działań całej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Gratulujemy!
 

Zdj.: Wszyscy odznaczeni 23.04.2014

Poniżej prezentujemy sylwetki odznaczonych.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski została odznaczona Prezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Elżbieta Głogowska.
Pani Prezes posiada niezwykle bogate doświadczenie zarówno w pracy bezpośredniej z osobami  niepełnosprawnymi, jak również w zakresie kreowania polityki ich zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce oraz w krajach europejskich.  Współtworzyła, wprowadzała i propagowała w Polsce Aktywną Rehabilitację – najefektywniejszy, kompleksowy, profesjonalny program aktywizacji społeczno-zawodowej osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Od wielu lat wraz z współpracownikami tworzy i skutecznie implementuje unikalne w Polsce i w Europie programy aktywizujące osoby niepełnosprawne. Elżbieta Głogowska współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od samego początku jego istnienia z zaangażowaniem bierze udział w pracach Funduszu, będąc inicjatorką i pomysłodawczynią wielu kompleksowych rozwiązań, które znacząco przyczyniły się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Pracy, Rady Konsultacyjnej w zakresie działalności społecznej i obywatelskiej w Kancelarii Prezydenta RP oraz Społecznej Rady przy PFRON.
      
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Rafał Skrzypczyk – wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Jako fizjoterapeuta i instruktor od ponad 20 lat pracuje z ludźmi, którzy w wyniku wypadku doznali uszkodzenia rdzenia kręgowego.
Jest pomysłodawcą wielu inicjatyw skierowanych do osób poruszających się na wózkach, uczestnikiem konferencji naukowych, wykładowcą, współtwórcą systemu Aktywnej Rehabilitacji (AR) w Polsce (1988 rok) oraz inicjatorem powstania Active Rehabilitation International (2003 rok). Autor licznych publikacji dotyczących rehabilitacji i aktywności społeczno-zawodowej osób niepełno-sprawnych, konsultant w komisjach oraz grupach roboczych dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce. Od wielu lat jest członkiem Komisji Sportu Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Sportu i Turystyki (wcześniej MENiS), Krajowego Komitetu Koordynującego Europejski Rok Edukacji poprzez Sport oraz Komisji Sportu dla Wszystkich Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
     
Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali:

Irena Baran – pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w regionie lubuskim. Od wielu lat związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Jest osobą niezwykle zaangażowaną w akcje i przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Jest członkiem Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Zielonej Górze. Aktywny propagator społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki jej działalności liczne osoby niepełnosprawne doczekały się swoich wózków, zebrane przez nią środki finansowe wielokrotnie umożliwiały organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, działanie lokalnej drużyny rugby na wózkach czy zaopatrzenie wózkowiczów w potrzebny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.     
Robert Jagodzińsk
– instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, z zamił
owania filozof i psycholog. Prowadzi zajęcia dla osób poruszających się na wózkac
h oraz szkolenia dla personelu medycznego z całego kraju.

Opracował materiały szkoleniowe stanowiące teoretyczną podstawę działalności kadry obozów Aktywnej Rehabilitacji. Brał udział w przygotowaniu oraz realizacji Igrzysk Aktywnej Rehabilitacji oraz Spartakiad dla dzieci niepełnosprawnych w Polsce. Tworzy zaplecze dla rozwiązań systemowych państwa regulujących sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce. Jest także cenionym specjalistą ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF oraz autorem wielu publikacji dotyczących usprawniania osób niepełnosprawnych.

    
Krzysztof Lechniak – pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w regionie zachodniopomorskim. Pisze programy, prowadzi zajęcia usprawniające na obozach Aktywnej Rehabilitacji dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także organizuje, koordynuje i prowadzi regionalne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe, obejmując swoją pomocą setki osób poruszających się na wózkach. Zorganizował wiele szkoleń i warsztatów dla kadry AR, personelu medycznego, uczniów i studentów oraz pracowników urzędów i ośrodków. Jest współautorem licznych opracowań oraz materiałów szkoleniowych. Aktywnie angażuje się w działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w Szczecinie. Jest członkiem komisji samorządowych opiniujących sprawy związane z niepełnosprawnością.


      
Jarosław Witamborski – pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w regionie śląskim. Zorganizował kilkadziesiąt obozów Aktywnej Rehabilitacji, a także mnóstwo szkoleń i spotkań programowych. Współtworzył Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji – pełnił podczas nich funkcję sędziego głównego.  Współuczestniczy w spotkaniach programowych FAR oraz w tworzeniu materiałów szkoleniowych dla kadry i niepełnosprawnych uczestników programów FAR. Jest ekspertem dla firm uczestniczących w targach medycznych w kraju – doradza w dziedzinach sprzętów dla osób niepełnosprawnych. Tworzy zaplecze dla rozwiązań systemowych państwa regulujących sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce. Był wielokrotnie wyróżniany za swoją pracę zawodową – m.in. w Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka”, gdzie pracuje jako specjalista. Za pracę z osobami niepełnosprawnymi dwukrotnie wyróżniono go również w Ośrodku Szkolenia Pourazowego i Wolontariatu.
     


Krzysztof Kranz (nie mógł wziąć udziału w uroczystości) – instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji od wielu lat działa w regionie kujawsko-pomorskim na rzecz tych, którzy potrzebują pomocy. Prowadzi zajęcia regionalne, obozy i warsztaty Aktywnej Rehabilitacji oraz liczne szkolenia dla personelu medycznego i paramedycznego. Od 2004 r. pracuje w Urzędzie Miasta Bydgoszczy na stanowisku inspektora w Wydziale Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej. Dzieli się wiedzą fachową z innymi potrzebującymi wsparcia. Aktywnie angażuje się w działania na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych w regionie. Stworzył bydgoską drużynę rugby na wózkach „Jokers”, w składzie której sam gra.


 

 

Szkolenie ICF, 03-05.03.2023

2023-03-06

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” serdecznie dziękuje za udział w szkoleniu dla pedagogów, nauczycieli wspomagających, terapeutów oraz psychologów – z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Szkolenie odbyło się w terminie 03-05.03.2023 r. w formie zdalnej na platformie Zoom...

Czytaj więcej


ICF, Warszawa 24-26.02.2023

2023-02-28

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w terminie 24-26.02.2023 przeprowadziła szkolenie w ramach projektu „Szkolenia z zakresu stosowania ICF w zarządzaniu procesem rehabilitacji...

Czytaj więcej


WAZ oczami Uczestniczki

2023-02-21

Osoby uczestniczące w Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, realizowanym w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, spędziły bardzo aktywny i pełen wyzwań tydzień w szczecińskim hotelu Bosak w terminie 04-12.02.2023 r.

Czytaj więcej


»»

2023-02-15W dniach 13-14 lutego 2023 gościliśmy naszych przyjaciół z Grupy Aktywnej Rehabilitacji z Ukrainy, w tym prezesa Zarządu Witalija Pcholkina oraz członkinię Zarządu Ulyanę Pcholkinę...

Czytaj więcej


Brak wydarzeń


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach