piątek, 2020-10-30 Augustyny, Łukasza, Urbana

Nagrody i wyróżnienia


Certyfikat Sieci Centrów Wolontariatu
w Polsce 
– dla placówki przyjaznej
wolontariuszom 

 
Wyróżnienie kursów komputerowych
w konkursie na najlepsze przedsięwzięcia
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych


 

 
Nagroda PFRON za szczególnie
wyróżniającą się działalność na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych
dla Fundacji oraz dla pani prezes Elżbiety
Głogowskiej

 

 

Wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2008
w ochronie zdrowia 
– działalność
charytatywna


 

 
alt
 
Z okazji 20-lecia systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych, w dowód uznania
dobrych praktyk w wieloletniej działalności
na rzecz środowiska osób niepełnosprawny 
   

Konkurs Liderzy 25-lecia – I miejsce
w kategorii Edukacja
 

 

Konkurs Liderzy 25-lecia – II miejsce 
„Złotej Dziesiątce” tych, którzy otrzymali 
największe poparcie Internautów