sobota, 2020-08-08 Izy, Rajmunda, Seweryna

»»»

Warszawa, 03.08.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/K/O/2020 z dnia 24.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I stopnia, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 05-14.08.2020 r.

Zamawiający w dniu 03.08.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Zięba Macieja
łączna cena brutto brutto – 2040 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/łódzkie/2020r.
w ramach transportu na Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”.

Termin 05.08.2020 na trasie Łódź – Kleszczów
Termin 14.08.2020 na trasie Kleszczów - Łódź

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Gardo Profesjonalne Usługi Transportowe Michał Garnysz 93-334 Łódź ul. Wdzięczna 6/1
Łączna cena brutto: 811,80 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 28.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 9/K/O/2020 z dnia 21.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I stopnia, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 29.07-07.08.2020 r.

Zamawiający w dniu 28.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Aleksandra Majer
Łączna cena brutto brutto – 2040 zł

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 28.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 8/K/O/2020 z dnia 21.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I stopnia, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 29.07-07.08.2020 r.

Zamawiający w dniu 28.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Sebastian Stach 
Łączna cena brutto brutto – 2040 zł

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (łódzkie nr 10/K/O/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci II stopnia (zwanego dalej Obozem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”,, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (pomorskie nr 14/DZ/O/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla Dzieci II stopnia (zwanego dalej Obozem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 23.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/DZ/W/2020 z dnia 06.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 14-16.08.2020 r.

Zamawiający w dniu 23.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe SZANSA START Gdańsk
ul. Puszkina 8/1a, 80-233 Gdańsk
Łączna cena brutto: 11248,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 22.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/DZ/O/2020 z dnia 06.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I stopnia, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4 – 16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 16-25.08.2020 r.

Zamawiający w dniu 22.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Antek-Tour Filip Klecan Sp. K; ul. Krasnobrodzka 13/224; 03-214 Warszawa
Miejsce wykonania: Hotel Antek ul. Roosvelta 25A; 11-700 Mrągowo
Łączna cena brutto: 41080,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (mazowieckie nr 9/K/O/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci I stopnia (zwanego dalej Obozem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”,, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 25