wtorek, 2020-02-25 Almy, Cezarego, Jarosława

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/wielkopolskie/2020 DOTYCZY TRANSPORTU


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ osób na zajęcia kulturalno oświatowe (zwanych dalej zajęciami), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanychna podstawieUmowy o zlecenie realizacjizadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/wielkopolskie/2020 - WYNAJEM TRANSPORTU OSÓB


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ osób na zajęcia kulturalno oświatowe (zwanych dalej zajęciami), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanychna podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 30.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8B/DZ/W/2020 z dnia 22.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 31.01-02.02.2020 oraz 07-09.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 30.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
Hotel Trzy Stawy Katowice Sp.z o.o.
ul. Szybowcowa 1A; 40-502 Katowice
Łączna cena brutto: 11640,00 zł
słownie: [jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści zł 00/100] złotych bruttoł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 30.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 6/Dz/2020 z dnia 21.01.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – psychologicznego, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie od 29.01.2020 r. - 29.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 30.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Katarzyna Drews-Raczewska
Łączna cena brutto brutto: – 1 600,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 24.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/DZ/W/2020 z dnia 07.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 31.01-02.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
HTF Pliszczuk, Flisiuk Spółka Jawna; Al. Warszawska 109; 20-832 Lublin
Łączna cena brutto: 14480 zł
słownie: czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 24.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/DZ/W/2020 z dnia 07.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 31.01-02.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej, u. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra
Łączna cena brutto: 9195,84 zł
słownie: dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 85/100 złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 24.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/DZ/W/2020 z dnia 13.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. w terminie 02-04.01.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pro Caritate Fundacja; ul. Okopowa 55; 01-043 Warszawa
Łączna cena brutto: 4980,00 zł
słownie: [cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt 00/100] złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV (śląskie nr 8B/DZ/W/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i opiekunów Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV” realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 17