niedziela, 2020-11-01 Konrada, Seweryny, Wiktoryny

»»»

Warszawa, 23.10.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/ZACHODNIOPOMORSKIE/DZ/2020 z dnia 15.10.2020 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 01.11.2020 - 31.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 23.10.2020 r. unieważnia zapytanie NR 4/ZACHODNIOPOMORSKIE/DZ/2020 z dn. 15.10.2020 r.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 19.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 15/DZ/W/2020 z dnia 10.10.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 23-25.10.2020 r.

Zamawiający w dniu 19.10.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stacja Nowa Gdynia Sp. Z o.o., ul. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź
miejsce wykonania usługi: Stacja Nowa Gdynia ul. Sosnowa 1; 95-100 Zgierz
Łączna cena brutto: 5448,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 16.10.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTNIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/Dz_V/WIELKOPOLSKIE/2020 z dnia 06.10.2020 r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”. w terminie październik 2020 – marzec 2021 r.

Zamawiający w dniu 16.10.2020 r. unieważnia zapytanie nr. 3/Dz_V/WIELKOPOLSKIE/2020 z dnia 06.10.2020
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 16.10.2020 r.     

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY   

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/OPOLSKIE/2020 z dnia 08.10.2020 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej uczestników Weekendowego Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 16-18.10.2020 r.     

Zamawiający w dniu 16.10.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Transport Samochodowy BOLID, ul. Chełmska 40/10, 45-401 OPOLE
Łączna cena brutto: 920,00 zł 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy

Warszawa, 15.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/Dz_V/WIELKOPOLSKIE/2020 z dnia 06.10.2020 r.,
w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt.
„Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”,
w terminie październik 2020 – marzec 2021 r.
 

Zamawiający w dniu 15.10.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Kaliszu, ul. Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz
nazwa i adres Wykonawcy

1476,00 zł
łączna cena brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZACHODNIOPOMORSKIE/DZ/2020 – wynajem sali


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na Regionalne Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji (zwane dalej Zajęcia AR), organizowane w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm. z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 15.10.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/ZACHODNIOPOMORSKIE/DZ/2020 z dnia 07.10.2020 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 16.10.2020 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: braku odpowiedniej liczby osób uczestniczących w zadaniu jakim jest Warsztat Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci i rodziców w dn. 16-18.10.2020 r. Tym samym w/w forma wsparcia grupowego została odwołana w określonym terminie.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OPOLSKIE/2020 – usługa transportowa


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ osób na Weekendowy Warsztat Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Warsztatem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat  poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm)., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V (zachodniopomorskie nr 2/K/W/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci (zwanego dalej Warsztatu), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim V”,, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 34