poniedziałek, 2021-10-25 Ingi, Maurycego, Sambora

»»»

Warszawa, 22.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/DZ/specjalista/2021-2022 z dnia 14.10.2021 r., w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – dietetycznego, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 25.10.2021 r. - 31.03.2022 r.

Zamawiający w dniu 22.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
GABINET DIETETYCZNY ANNA SOBCZAK-CZYNSZ
ul. Zygmunta Felczaka, nr 6, lok. 19, 71-417 Szczecin;  NIP 8512923858
Łączna cena brutto brutto – 1200,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

  Rzeszów, 18.10.2021r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 4 z dnia 11.10.2021r., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI”. w terminach:

 
Miesiąc i rokDzień, godzina Łączna liczba godzin
(1 godzina=60 minut)
Październik 202118.10.2021   16.00-18.00
 
2 godz.
Listopad 202115.11.2021   16.00-18.00
29.11.2021   16.00-18.00
 
4 godz.
Grudzień 202113.12.2021   16.00-18.00
20.12.2021   16.00-18.00
4 godz.
 
 
 
 

Zamawiający w dniu 18.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
nazwa i adres Wykonawcy
 
123zł
łączna cena brutto   


»»»

Warszawa, 15.10.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/DZ/instruktor sesje/2021-2022 z dnia 27.09.2021r. w zakresie świadczenia usługi Indywidualnych sesji prowadzonych przez dwóch instruktorów dla uczestników/czek, realizowanych przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” dla 4 uczestników/czek Projektu w województwie świętokrzyskim w terminie 13.10.2021 r. - 31.03.2022 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: braku złożonych ofert.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI (zachodniopomorskie nr 6/DZ/specjalista/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – DIETETYCZNEGO dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 12.10.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/DZ/specjalista/2021-2022 z dnia 27.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – doradztwo zawodowe, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 06.10.2021 r. - 31.03.2022 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: odrzucenia oferty.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI (nr 4/DZ/podkarpackie/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na Regionalne Zajęcia Aktywnej Rehabilitacji (zwane dalej Zajęcia AR), organizowane w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 29.07.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/DZ/specjalista/2021-2022 z dnia 21.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – dietetycznego, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 01.10.2021 r. - 31.03.2022 r.

Zamawiający w dniu 29.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Maciej Zięba - dietetyk
Łączna cena brutto brutto – 4000,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI (świętokrzyskie nr 1/DZ/instruktor_sesje/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNYCH SESJI PROWADZONYCH PRZEZ DWÓCH INSTRUKTORÓW dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI (warmińsko-mazurskie nr 5/DZ/specjalista/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – DORADCA ZAWODOWY dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VI” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 61


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach