poniedziałek, 2021-08-02 Gustawa, Kariny, Stefana

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MS/2021 wynajem pomieszczeń


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na imprezę pn. „IV Spartakiada Wielkopolska FAR” (zwaną dalej Spartakiada AR), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 25.05.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/MS/2021 z dnia 12.05.2021 r., w zakresie świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na imprezy pn. „III Łódzka Spartakiada w boccia” , „Łódzka Spartakiada dla dzieci i młodzieży” ,„IV Łódzka Spartakiada w boccia”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych 2021 w terminie:
08.06.2021r. godz. 8:00-15:00 (7 godzin)
07.08.2021r. godz. 8:00-15:00 (7 godzin)
05.10.2021r. godz. 8:00-15:00 (7 godzin) .

Zamawiający w dniu 25.05.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Hala Sportowa MOSiR, Łódź ul. Małachowskiego 5/7/9
Łączna cena brutto: 3920,00 zł
(trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100)
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/MS/2021


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na imprezy pn. „III Łódzka Spartakiada w boccia”, „Łódzka Spartakiada dla dzieci i młodzieży” „IV Łódzka Spartakiada w boccia” (zwane dalej Spartakiady AR), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 06.04.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/MS/2021 z dnia 22.03.2021 r., w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW uczestników oraz NNW i OC osób obsługujących Zadanie (instruktorów i wolontariuszy), organizowaną przez FAR, w ramach „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” w terminie 06.04.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zamawiający w dniu 06.04.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group,
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
Łączna cena brutto: 3840,00 zł
Słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych i 00/100 złotych brutto.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych (NR 1/MS/2021)

Warszawa,23.03.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR" informuje, iż nastąpiła zmiana treści przedmiotu zapytania ofertowego NR 1/MS/2021 
Zmiana treści zapytania nastąpiła w:  II SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA / 2. Suma i zakres ubezpieczenia, suma gwarancyjna: / b) Zakres ubezpieczenia NNW:
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
.....................................................................................................................
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC uczestników i osób obsługujących zajęcia organizowane w ramach zadania pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 29 listopada 2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zapytania ofertowego nr. 2/PLRnW/HS/2020, w zakresie świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na imprezę pn. „II Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach”, organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury w terminie 13-15 listopada 2020 roku. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy w związku z odwołaniem imprezy w planowanym terminie.

Decyzja podjęta została w konsekwencji pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju i koniecznością minimalizowania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 oraz napływającymi rezygnacjami uczestników z udziału w turnieju.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 29 listopada 2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/PLRnW/UHG/2020, w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w trakcie imprezy pn. „II Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach”, organizowanej w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury w terminie 12-15 listopada 2020 roku.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy w związku z odwołaniem imprezy w planowanym terminie. Decyzja podjęta została w konsekwencji pogarszającej się sytuacji epidemicznej w kraju i koniecznością minimalizowania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 oraz napływającymi rezygnacjami uczestników z udziału w turnieju.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 2/PLRnW/UHG/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ na imprezę pn. „II Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowanym w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR.

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 2/PLRnW/HS/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na imprezę pn. „II Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 5


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach