poniedziałek, 2020-09-28 Libuszy, Wacławy, Wacława

»»»

Warszawa, 23.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/UHG/2020, świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na imprezę pn. „I Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowanym w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych” w terminie 24.09.2020 - 27.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 23.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Hotel DeSilva Sp. z o.o. ul. Puławska 45B, 05-500 Warszawa 51 300,00 zł
Łączna cena brutto: 51 300,00 zł
słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta 00/100 złotych brutto.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 23.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/HS/2020, świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na imprezę pn. „I Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowanym w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych” w terminie 24.09.2020 - 27.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 23.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa
Łączna cena brutto: 34 110,00 zł
słownie: trzydzieści cztery tysiące sto dziesięć 00/100 złotych brutto.Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/UHG/2020)

Warszawa,15.09.2020 r.

KOREKTA błędu pisarskiego w  zapytaniu ofertowym NR 1/PLRnW/UHG/2020, w punkcie II SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA / 1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia

.......................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ na imprezę pn. „I Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowanym w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/HS/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na imprezę pn. „I Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach” (zwanym dalej Turniejem PLRnW), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 08.09.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/MSiT/2020 z dnia 31.08.2020 r., w zakresie świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na imprezę pn. „Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych 2020 w terminie 21.09.2020 r. oraz 09.11.2020 r.

Zamawiający w dniu 08.09.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Skorupki 21
(hala sportowa MOSiR przy ul. Małachowskiego 7)
Łączna cena brutto: 2100,00 zł.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/MSiT/2020 – wynajem sali


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNAJMU POMIESZCZEŃ na imprezę pn. „Łódzka Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji” (zwaną dalej Spartakiada AR), organizowaną w ramach zadania pt. „Organizacja imprez sportowych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 21.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/MSiT/2020 z dnia 9.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW uczestników oraz NNW i OC osób obsługujących Zadanie (instruktorów i wolontariuszy), organizowaną przez FAR, w ramach „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.” w terminie 21.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Zamawiający w dniu 21.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Wiener TU S.A Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
Łączna cena brutto: 6 080,00
słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych i 00/100 złotych brutto.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MSiT/2020


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC uczestników i osób obsługujących zajęcia organizowane w ramach zadania pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, polegającego na upowszechnianiu sportu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638), zwanego dalej Zadanie.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 22.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/PLRnW/ZAS/2019 z dnia 11.10.2019 r., w zakresie zakupu artykułów spożywczych z możliwością sukcesywnego odbioru wskazanej ilości najpóźniej na 1 dzień przed podanym terminem na imprezę pn. „IV Turniej Polskiej Ligi Rugby na Wózkach”, organizowaną przez FAR, w ramach Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych” w terminie 01.11.2019 - 03.11.2019 r.

Zamawiający w dniu 23.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-100 Jastków
Łączna cena brutto: 2110,76 zł
słownie: dwa tysiące sto dziesięć 76/100 złotych brutto.


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Strona 1 z 4