środa, 2019-07-17 Aleksego, Bogdana, Martyny

»»»

Warszawa, 6 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PLRnW/ZAS/2019 z dnia 30.05.2019 r.
w ramach zadania publicznego „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu artykułów spożywczych z możliwością sukcesywnego odbioru wskazanej ilości najpóźniej na 1 dzień przed podanym terminem turnieju dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju PLRnW w terminie 07.06.2019 r. – 09.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Firma Handlowa „Niemirka”, Danuta Niemira, 05-200 Wołomin, ul. Słowackiego 17B
Łączna cena brutto: 918,24 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 31 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PLRnW/UHG/2019 z dnia 20.05.2019 r. w ramach zadania publicznego „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju PLRnW w terminie 07.06.2019 r. – 09.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada“: Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
Łączna cena brutto: 21 747 złotych.

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 2/PLRnW/ZAS/2019)


DOTYCZY ZAKUPU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 22 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/ZAS/2019 z dnia 15.05.2019 r.
w ramach zadania publicznego „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu artykułów spożywczych z możliwością sukcesywnego odbioru wskazanej ilości najpóźniej na 2 dni przed podanym terminem turnieju dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju PLRnW w terminie 24.05.2019 r. – 26.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Firma Handlowa „Niemirka”, Danuta Niemira, 05-200 Wołomin, ul. Słowackiego 17B
Łączna cena brutto: 2 040 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 2/PLRnW/UHG/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 17 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/UG/2019 z dnia 10.05.2019 r. w ramach zadania publicznego „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” zakresie zapewnienia oraz dostarczenia wyżywienia (usługa gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju PLRnW w terminie 24.05.2019r. – 26.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Wirtuozi Smaków, Monika Kordalska, ul. Poznańska 24, 60-849 Poznań
Łączna cena brutto: 2 210 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/ZAS/2019)


DOTYCZY ZAKUPU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/UG/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 2