wtorek, 2019-05-21 Jana, Moniki, Wiktora

Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 2/PLRnW/UHG/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 17 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/UG/2019 z dnia 10.05.2019 r. w ramach zadania publicznego „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” zakresie zapewnienia oraz dostarczenia wyżywienia (usługa gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju PLRnW w terminie 24.05.2019r. – 26.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Wirtuozi Smaków, Monika Kordalska, ul. Poznańska 24, 60-849 Poznań
Łączna cena brutto: 2 210 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/ZAS/2019)


DOTYCZY ZAKUPU ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/UG/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 6 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PLRnW/UHG/2019 z dnia 18.04.2019 r. w ramach zadania publicznego „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla osób obsługujących zadanie, zawodników oraz wolontariuszy zadania na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Turnieju PLRnW w terminie 24.05.2019 r. – 26.05.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
De Silva Haus S.A., ul. Lompy 33, 46-300 Oleśno,
Hotel DeSilva Premium Poznań, ul. Piekary 5, 61-823 Poznań
Łączna cena brutto: 35615 złotych.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Polska Liga Rugby na Wózkach (nr 1/PLRnW/UHG/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach zadania publicznego zleconego Zamawiającemu na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801), pt. „Program Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 13 luty 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/zajęcia//2019 z dnia 25.01.2019 r. w ramach „Programu Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” - zadanie pn. „Organizacja zajęć sekcji sportowych” w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla Beneficjentów oraz ubezpieczenia NNW i OC kadry zadania.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Centrala, Biuro Ubezpieczeń Osobowych i Odpowiedzialności Cywilnej
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa;
łączna cena brutto: 5 027,00 złotych.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


»»»

Warszawa, 04.02.2019 r.

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/zajęcia/2019 z dnia 25.01.2019 r. w ramach „Programu Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych 2019” w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla Beneficjentów oraz ubezpieczenie NNW i OC kadry projektu.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2019 r. do godziny 23.59. Jednocześnie informujemy, zmienia się termin wykonania usługi: od 13.02.2019 r. do 31.12.2019 r.
 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 


Strona 1 z 2