piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

»»»

Iława dn. 31.05.2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi ubezpieczeniowej NNW w terminie od 01.06.2017 do 30.09.2019, z możliwością przedłużenia do 31.10.2019 w ramach zapytania ofertowego nr 4/WM/2017, w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Jnsurance Group, ul. Żytnia 18 lok.H, 01-014 Warszawa
Łączna kwota brutto: 4 382,00 zł


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie (kurs prawa jazdy nr 2/P/SZ/2017)

Wejherowo, 2 czerwca 2017r.

informujmy, iż zmianie uległ przedmiot zamówienia, który obejmuje Kurs prawa jazdy kat. B z opłata egzaminacyjna i badaniem lekarskim - BEZ UBEZPIECZENIA. 

  • Zapytania ofertowego nr 2/P/SZ/2017(nazwa przedmiotu zamówienie, pkt. I, IV i XI - zmiana terminu składania ofert z 13.-6.2017 na 14.06.2017)
  • formularz ofertowy pkt. I - przedmiot zamówienie w tabeli
  • załącznik 1.2; nazwa przedmiotu zamówienia we wstępie.

 ..............................................................................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ i BADANIEM LEKARSKIM 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi szkoleniowej w województwie pomorskim dla 1 uczestniczki w ramach projektu pt. ”Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Kraków, 30 maja 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/M/SZ/2017 z dnia 09.05.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie świadczenia usługi kursu prawa jazdy wraz z egzaminem zewnętrznym udzielanym uczestnikom Projektu wraz z ubezpieczeniem na czas trwania kursu dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż w wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienia udzielone zostanie Wykonawcy: Przedsiębiorstwo wielobranżowe "Rolminex" Sp. z o.o. Ośrodek Szkolenia Kierowców Al. Jana Pawła II 232; 31-913 Kraków;
W kwocie 2595,00 zł brutto


»»»

Namysłów, 30 maja 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/O/2017 z dnia 12.05.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia specjalistycznego (usługa specjalistyczna) dla średnio 9 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 05.06.2017r. – 10.06.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy: Sylwia Drozdowska


W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (szkolenie i ubezpieczenie NNW, nr 5/M/SZ/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA/CZKI SZKOLENIA realizowanej na terenie województwa małopolskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu (indywidualne wsparcie psychologiczne nr 4/Ł/2017)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w województwie łódzkim dla uczestników/czek w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu” w ramach Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Namysłów, 25 maja 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/O/2017 z dnia 05.05.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna) dla 9 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 05.06.2017r. – 10.06.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy:
Sara Dreszner, ul. Konopnickiej 5, 47-244 Dziergowice, 100 zł za brutto brutto za godzinę.


»»»

Warszawa, dn. 25.05.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia prawa jazdy kat. C z ubezpieczeniem uczestnika i opłatą egzaminacyjną - część teoretyczna i praktyczna (usługa szkoleniowa), w ramach zapytania ofertowego nr 1/P/SZ/2017 dla 1 uczestnika projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców " TEACHER ", Magdalena Żołędziewska, Z/S ul. Chodkiewicza 33, 82-200 Malbork NIP: 579-115-16-65; REGON: 192616060
Łączna kwota brutto: 2130,00 zł
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 


»»»

Iława, dn. 25.05.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi indywidualnego wsparcia psychologa w województwie warmińsko-mazurskim w ramach zapytania ofertowego z dnia 02.05.2017 nr 3/WM/2017 dla uczestników/czek projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Dokonano wyboru Wykonawcy:

  1. Indywidualne wsparcie psychologa - 1 godzina (w ramach powiatów: elbląski, ostródzki,). Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS Centrum Psychiatryczno-Odwykowy ,  ul. Szkolna 1, 14-100 Ostróda, Kajkowo. Wskazane przez Wykonawcę osoby do wykonania zamówienia: Rafał Zieliński, Sylwia Korecka–Ziółkowska, Katarzyna Wójcik. W kwocie 90 zł brutto brutto za godzinę
  2. Indywidualne wsparcie psychologa - 1 godzina (w ramach powiatów: bartoszycki, kętrzyński). Gabinet Psychologiczny Marzanna Jolanta Czajkowska, ul. Osińskiego 2/31, 11-400 Kętrzyn W kwocie 100 zł brutto brutto za godzinę.


Strona 127 z 128