piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

»»»Warszawa, 02.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/PODLASKIE/SZKOLENIE/2020 z dnia 20.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej kursu prawa jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną wraz z badaniami lekarskimi, egzaminem zewnętrznym, podstawieniem samochodu na egzamin i ubezpieczeniem w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

Zamawiający w dniu 02.03.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Szał Szczepan Adam Łagoda, ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok
Łączna cena brutto: 6 800,45 zł.
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020