piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

»»»


Iława, 04.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WM/WAS/2020 z dnia 24.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej (WAS) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 09.03.2020 do 18.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 04.03.2020 r. dokonał wyboru 4 najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

  1. Dawid Trzciński; łączna cena brutto/brutto: 3 040,00 zł – słownie: trzy tysiące czterdzieści złotych 00/100 złotych brutto/brutto.
  2. Patrycja Wojciechowska; łączna cena brutto/brutto: 2 400,00 zł – słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 złotych brutto/brutto.
  3. Karolina Pawulska; łączna cena brutto/brutto: 2 800,00 zł – słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100 złotych brutto/brutto.
  4. Piotr Szych; łączna cena brutto/brutto: 2 400,00 zł – słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 złotych brutto/brutto.