piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

»»»


Iława, 04.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WM/WAS/2020 z dnia 24.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia przez Instruktora Niezależnego Życia dla uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społecznej (WAS) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 09.03.2020 do 18.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 04.03.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Bartłomiej Kłosowski; łączna cena brutto/brutto: 3 402 ,00 zł. – słownie: trzy tysiące czterysta dwa złote 00/100 złotych brutto/brutto.