piątek, 2021-01-22 Dominiki, Mateusza, Wincentego

»»»

Warszawa, 21.01.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/WAR_KP_ZDALNY/KAS/2020-2021 z dnia 13.01.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego w formie zdalnej dla uczestników/czek zdalnego Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 22-26.01.2021 r.

Zamawiający w dniu 21.01.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Edyta Domagała, 25-016 Kielce, ul. Równa 12a/13
Łączna cena brutto brutto – 572 zł.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 18.01.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/OAR_S/KAS/2020-2021 z dnia 07.01.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 18.01.2021 r. – 29.01.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia postępowanie w związku z odwołaniem Obozu Aktywnej Rehabilitacji w planowanym terminie. Odwołanie terminu związane jest z przedłużeniem rozporządzeń przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się sytuacji epidemicznej w kraju.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 18.01.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/OAR_S/KAS/2020-2021 z dnia 07.01.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 18.01.2021 r. – 29.01.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia postępowanie w związku z odwołaniem Obozu Aktywnej Rehabilitacji w planowanym terminie. Odwołanie terminu związane jest z przedłużeniem rozporządzeń przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się sytuacji epidemicznej w kraju.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 18.01.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 11/OAR_KON/KAS/2020-2021 z dnia 07.01.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 18.01.2021 r. – 29.01.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia postępowanie w związku z odwołaniem Obozu Aktywnej Rehabilitacji w planowanym terminie. Odwołanie terminu związane jest z przedłużeniem rozporządzeń przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się sytuacji epidemicznej w kraju.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 18.01.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/OAR_KON/KAS/2020-2021 z dnia 07.01.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 18.01.2021 r. – 29.01.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia postępowanie w związku z odwołaniem Obozu Aktywnej Rehabilitacji w planowanym terminie. Odwołanie terminu związane jest z przedłużeniem rozporządzeń przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się sytuacji epidemicznej w kraju.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 18.01.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/OAR_KP/KAS/2020-2021 z dnia 07.01.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 18.01.2021 r. – 29.01.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia postępowanie w związku z odwołaniem Obozu Aktywnej Rehabilitacji w planowanym terminie. Odwołanie terminu związane jest z przedłużeniem rozporządzeń przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się sytuacji epidemicznej w kraju.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 18.01.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 9/OAR_KP/KAS/2020-2021 z dnia 07.01.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 18.01.2021 r. – 29.01.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia postępowanie w związku z odwołaniem Obozu Aktywnej Rehabilitacji w planowanym terminie. Odwołanie terminu związane jest z przedłużeniem rozporządzeń przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się sytuacji epidemicznej w kraju.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 13.01.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/WAR/KAS/2020-2021 z dnia 04.01.2021 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na WAR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim”, w terminie 22– 24.01.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia postępowanie w związku z odwołaniem Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji w planowanym terminie. Odwołanie terminu związane jest z przedłużeniem rozporządzeń przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się sytuacji epidemicznej w kraju.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (nr 2/WAR_KP_ZDALNY/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W FORMIE ZDALNEJ dla uczestników/czek zdalnego Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej zdalny WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 42


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach