wtorek, 2022-05-24 Joanny, Zdenka, Zuzanny

»»»

Warszawa, 20 maja 2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/UBEZPIECZENIE/KAS/2022-2023 z dnia 12.05.2022 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla Beneficjentów i NNW oraz OC dla kadry projektu na organizowanych OAR, WAR i Szkoleniach.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa
Łączna cena brutto: 19 118,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 20.05.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2022-2023 z dnia 12.05.2022 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.
Zamawiający w dniu 21.05.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja ,,Dla Pokoleń"
pl. Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała
Łączna cena brutto: 576,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 20.05.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/TRANSPORT-O-OAR/KAS/2022-2023 z dnia 12.05.2022 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.

Zamawiający w dniu 20.05.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja ,,Dla Pokoleń"
pl. Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała
Łączna cena brutto: 800,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 16.05.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 05.05.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: OAR 1: 24.05.2022 r. - 04.06.2022 r. , OAR 2: 06.09.2022 r. - 17.09.2022 r.

Zamawiający w dniu 16.05.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła
NIP 5482670189 REGON 362106761
Łączna cena brutto za 2 obozy: 80 480,00 zł 
słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt 00/100 złotych brutto 


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (nr 1/TRANSPORT-O-OAR/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (nr 1/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Sprzętem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (nr 1/UBEZPIECZENIE/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC dla uczestników/czek oraz kadry projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (ślaskie nr 1/OAR/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 03.03.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/WAR-KP/KAS/2021-2022 z dnia 23.02.2022 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 04.03.2022 r.-06.03.2022 r.

Zamawiający w dniu 03.03.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Jakub Zawada
    Łączna cena brutto brutto – 611,52 złotych
2. Adela Kulmaczewska
    Łączna cena brutto brutto – 611,52 złotych
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


Strona 1 z 74


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach