sobota, 2020-08-08 Izy, Rajmunda, Seweryna

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (śląskie nr 1/IND_S/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – EDUKATOR SEKSUOLOG dla Uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 30.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW
dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/WAR_KP/KAS/2020-2021 z dnia 22.07.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 14.08.2020 r.-16.08.2020 r.

Zamawiający w dniu 08.07.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Agata Śrubarz, zam. 42-253 Janów, Lgoczanka 20A
łączna cena brutto brutto – 520,00 zł.
2. Sebastian Stach, zam. 32-420 Gdów, Świątniki Dolne 48
łączna cena brutto brutto – 520,00 zł

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 24.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/OAR/KAS/2020-2021 z dnia 16.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na OAR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 05.09.2020 r. - 16.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Łączna cena brutto: 48 720,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 24.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/OAR/KAS/2020-2021 z dnia 16.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na OAR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 05.09.2020 r. - 16.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ADMID PRESTIGE MIKOŁAJCZYK & MICHOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Chrusty, ul. Laskowa 93 26-050 Zagnańsk
Łączna cena brutto: 35 180,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 24.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/OAR/KAS/2020-2021 z dnia 16.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na OAR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 21.08.2020 r. - 01.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Parafię Ewangelicko-Augsburską we Wrocławiu Opatrzności Bożej
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29
Łączna cena brutto: 34 980,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (nr 3/WAR_KP/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (dolnośląskie nr 5/OAR/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 16.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/OAR/KAS/2020-2021 z dnia 08.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na OAR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 07.09.2020 r. – 18.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 16.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 24. 72-330 Mrzeżyno
Biuro Podróży SKONTO Marek Malinowski, ul. Wojska Polskiego 12-14/33A ,78-600 Wałcz
Łączna cena brutto: 52 024 zł. 
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 16.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/OAR_KON/2020-2021 z dnia 08.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 17.07.2020 r. – 28.07.2020 r.

Zamawiający w dniu 16.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Paweł Grzesiak, zam., 59-700 Bolesławiec, ul. Armii Krajowej 4/4
Łączna cena brutto brutto – 2 840 zł. 
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strona 1 z 27