piątek, 2020-01-17 Antoniego, Henryki, Mariana

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (wielkopolskie nr 18/WAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (nr 10/S/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO PRZEZ SPECJALISTĘ dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (nr 15/KP/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 15.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/WAR/2019 z dnia 07.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 31.01.2020 r. – 02.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 15.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25A, 65-943 Zielona Góra
Łączna cena brutto: 3 539,28 złotych
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 14.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/KON/OAR/2019 z dnia 03.01.2020r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 15.01.2020 r. – 26.01.2020r r. 

Zamawiający w dniu 14.01.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez: 

 1.  Aleksandra Fryc, ul. Krasickiego 13/20, 41-600 Świętochłowice łączna cena brutto brutto – 2 840 złotych
 2. Andrzej Pawluś, ul. Św. Bronisławy 2/3, 44-100 Gliwice łączna cena brutto brutto – 2 840 złotych

   

  Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 14.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 14/KP/OAR/2019 z dnia 03.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 15.01.2020 r. – 26.01.2020r r. 

Zamawiający w dniu 14.01.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

 1. Urszula Korabiowska, ul. Klonowa 11, 33-335 Nawojowa; łączna cena brutto brutto – 2 840 złotych
 2. Szymon Kozaczko, ul. Makowa 42, 44-213 Rybnik; łączna cena brutto brutto – 2 840 złotych
 3. Łucja Sobik, ul. Hotelowa 10, 44-213 Rybnik; łączna cena brutto brutto – 2 840 złotych
 4. Sebastian Stach, Świątniki Dolne 48, 32-420 Gdów; łączna cena brutto brutto – 2 840 złotych
 5. Agata Śrubarz , ul. Lgoczanka 20 A, 42-253 Janów; łączna cena brutto brutto – 2 840 złotych

   

  Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (podlaskie nr 17/WAR/2019)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/WAR/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (lubuskie, dolnośląskie nr 16/WAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 22