wtorek, 2020-02-25 Almy, Cezarego, Jarosława

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (nr 1/KON/SZKOLENIE OSÓB Z OTOCZENIA/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIA OSÓB Z OTOCZENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU dla rodzin, opiekunów, asystentów uczestników projektu pt. Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (nr 1/KON/WAR/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (nr 6/KP/WAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (nr 5/KP/WAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 17.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/WAR_SZKOLENIA/2019 z dnia 07.02.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji oraz Szkolenie dla osób z otoczenia, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 02.03.2020 r. – 04.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 17.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła
Łączna cena brutto za Warsztat Aktywnej Rehabilitacji: 3 548,00 złotych
Łączna cena brutto za Szkolenie dla osób z otoczenia: 1 608,00 złotych
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 17.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 21/WAR/2019 z dnia 06.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 28.02.2020 r. – 01.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 17.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ADMID PRESTIGE MIKOŁAJCZYK & MICHOŃ SPÓŁKA AKCYJNA Chrusty,
ul. Laskowa 93 26-050 Zagnańsk
Łączna cena brutto: 3 548,00 zł. 
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (śląskie nr 6/WAR_SZKOLENIA/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR) oraz Szkoleniu dla Osób z otoczenia (zwanego dalej Szkoleniem) organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 07.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/KP/WAR/2019 z dnia 30.01.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 21.02.2020 r.-23.02.2020 r.

Zamawiający w dniu 07.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

  1. Agnieszka Zuszek, ul. Szkolna 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski; łączna cena brutto brutto – 520 zł.
  2. Myhkajlo Ivashchyshyn, ul. Leśna 21, 62-070, Zakrzewo; łączna cena brutto brutto – 520 zł. 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strona 1 z 25