wtorek, 2019-06-18 Elżbiety, Marka, Pauli

»»»

Warszawa, 10 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/O/2019 z dnia 27.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 12.08-23.08.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zespół Szkół Ekologicznych ul. Francuska 25A 65-943 Zielona Góra
Łączna cena brutto: 31 953,60 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 10 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/O/2019 z dnia 27.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 08.09.2019 r. – 19.09.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Krakowski Klub Kajakowy ul. Kolna 2 30-381 Kraków
Łączna cena brutto: 34 920,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (dolnośląskie nr 8/O/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie nr 2/WAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji (dla kadry, uczestników), realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (lubelskie, łódzie, świętokrzyskie nr 7/O/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Obozów Aktywnej Rehabilitacji (dla kadry, uczestników), realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie nr 6/O/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Obozów Aktywnej Rehabilitacji (dla kadry, uczestników), realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (kujawsko-polorskie nr 1/WAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji (dla kadry, uczestników), realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (zachodniopomorskie nr 2/WAR_SZKOLENIA/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji (dla kadry, uczestników) oraz Szkoleń dla osób z otoczenia (dla kadry, uczestników), realizowanych w projekcie pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 3