niedziela, 2020-11-01 Konrada, Seweryny, Wiktoryny

»»»

Warszawa, 30.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 19/OAR/KAS/2020-2021 z dnia 22.10.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na OAR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 04.01.2021 - 15.01.2021 r.

Zamawiający w dniu 30.10.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
oraz PPHU Gabriel Donajski, ul. Barcińska 10A, 78-113 Dygowo
Łączna cena brutto: 52 163,20 zł. 


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 29.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 18/OAR/KAS/2020-2021 z dnia 19.10.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na OAR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 22.01.2021 - 02.02.2021 r.

Zamawiający w dniu 29.10.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pięć Dębów J. Skurski, T. Skurski Spółka Jawna; ul. Rymarka 7, 16-030 Supraśl 
Łączna cena brutto: 54 459,60 zł. 


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 29.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 9/WAR/KAS/2020-2021 z dnia 20.10.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na WAR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 27.11.2020 r. - 29.11.2020 r.

Zamawiający w dniu 29.10.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pięć Dębów J. Skurski, T. Skurski Spółka Jawna; ul. Rymarka 7, 16-030 Supraśl
Łączna cena brutto: 4 307,40 zł. 


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (nr 3/TRANSPORT_S/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm)., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie nr 20/OAR/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 23.10.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego NR 8/WAR/KAS/2020-2021 z dnia 14.10.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na WAR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 11-13.12.2020 r. 

Zamawiający w dniu 23.10.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8
Łączna cena brutto; 4170,00  zł. 


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 22.10.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/TRANSPORT_S_WAR/KAS/2020-2021 z dnia 13.10.2020 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 22.10.2020 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (pomorskie, zachodniopomorskie nr 19/OAR/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (podlaskie nr 18/OAR/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 39