wtorek, 2019-08-20 Bernarda, Sabiny, Samuela

»»»

Warszawa, 26.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/O/2019 z dnia 18.07.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz AR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 13.10.2019 r. – 24.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 26.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
„SOLPARK KLESZCZÓW” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów 31 507,00
Łączna cena: 31 507,00 brutto
słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedem złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 24.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WAR/2019 z dnia 16.07.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 11.10.2019 r. – 13.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 24.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Rancho pod Olszyną Usługi rekreacyjno-sportowe
Nowy Ciechocinek 24 87-720 Ciechocinek 3 420,00
Łączna cena: 3 420,00 zł. brutto
słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 24.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WAR/2019 z dnia 12.07.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 31.08.2019 r. – 02.09.2019 r.

Zamawiający w dniu 24.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach
ul. Niegocińska 5 11-500 Giżycko 3 575,00
Łączna cena: 3 575,00 brutto
słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 24.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/O/2019 z dnia 12.07.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz AR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 09.11.2019 r. – 20.11.2019 r.

Zamawiający w dniu 24.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach
ul. Niegocińska 5 11-500 Giżycko 32 360,00
Łączna cena: 32 360,00 zł. brutto
Słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 24.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/O/2019 z dnia 12.07.2019 r.
, w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz AR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 05.10.2019 r. – 16.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 24.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach
ul. Niegocińska 5 11-500 Giżycko 32 360,00
Łączna cena: 32 360,00 zł. brutto
Słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (łódzkie, mazowieckie nr 12/O/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (kujawsko-pomorskie_ nr 4/WAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (warmińsko-mazurskie nr 11/O/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 5