piątek, 2021-04-16 Bernarda, Biruty, Erwina

»»»

Warszawa, 18.03.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 17/WAR/KAS/2020-2021 z dnia 10.03.2021 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na WAR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim”, w terminie 19-21.03.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż unieważnia postępowanie w związku z odwołaniem Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji w planowanym terminie. Odwołanie terminu związane jest z aktualnie wprowadzonymi restrykcjami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzeniania się sytuacji epidemicznej w krajuł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 18.03.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 9/WAR_KP/KAS/2020-2021 z dnia 10.03.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, w terminie 19.03.2021 r. -  21.03.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawców z powodu odwołania Warsztatu w planowanym terminie w związku z aktualnie wprowadzonymi restrykcjami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzeniania się sytuacji epidemicznej w kraju.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 11.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 13/OAR_KP/KAS/2020-2021 z dnia 03.03.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 14.03.2021 r. - 25.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 11.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Magdalena Racinowska, ul. Helsińska 9c/3, 78-100 Kołobrzeg
    Łączna cena brutto brutto – 3124,00 zł
2. Krzysztof Hellwig, ul. Dybowskiego 26, 82-200 Malbork
    Łączna cena brutto brutto – 3124,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 11.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 12/OAR_KP/KAS/2020-2021 z dnia 03.03.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 14.03.2021 r. - 25.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 11.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Karolina Drzazga, al. Korfantego 18/73, 400-004 Katowice
    Łączna cena brutto brutto – 3124,00 zł
2. Joanna Czaja, ul. Sielanka 38A, 42-680 Tarnowskie Góry
    Łączna cena brutto brutto – 3124,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 11.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 8/OAR_S/KAS/2020-2021 z dnia 03.03.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 14.03.2021 r. - 25.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 11.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Dorota Łopusiewicz, ul. 8 Marca 2, 83-425 Dziemiany
    Łączna cena brutto brutto – 3124,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 11.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 7/OAR_S/KAS/2020-2021 z dnia 03.03.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 14.03.2021 r. - 25.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 11.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Dorota Kucharska, ul. Złota 21, 98-200 Sieradz
    Łączna cena brutto brutto – 3124,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (świętokrzyskie nr 9/WAR_KP/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (świętokrzyskie nr 17/WAR/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 09.03.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR NR 3/WAR_KON_ZDALNY/KAS/2020-2021 z dnia 01.03.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego w formie zdalnej dla uczestników/czek zdalnego Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V” w terminie 10.03.2021 r. - 14.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 09.03.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Piotr Sawicki, 21-040 Świdnik, ul. 3 maja 4/3
    Łączna cena brutto brutto – 572 złotychł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 1 z 50


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach