środa, 2021-09-22 Maury, Milany, Tomasza

»»»

Warszawa, dnia 21.09.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 9/WAR/KAS/2021-2022 z dnia 10.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 03.12.2021 r. - 05.12.2021 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: braku ofert niepodlegających odrzuceniu.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 21.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2021-2022 z dnia 13.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI”.

Zamawiający w dniu 21.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
UMSS Robert Wasilewski
ul. Betonowa 1c 86-005 Białe Błota
Łączna cena brutto: 1448,86 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 20.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/OAR-MED/KAS/2021-2022 z dnia 10.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 22.09.2021 r. - 03.10.2021 r.

Zamawiający w dniu 20.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Konieczna Bernarda Dorota
    Pluskowęsy 26, 87-410 Kowalewo Pomorskie
    Łączna cena brutto brutto – 3266,00 złotych
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 17.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/OAR-KP/KAS/2021-2022 z dnia 09.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 18.09.2021 r. - 29.09.2021 r.

Zamawiający w dniu 17.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Walczak Aleksandra, 80-407 Gdańsk, ul. Żywiecka 7a/4
    Łączna cena brutto brutto – 3266,00 złotych
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 16.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/OAR-KP/KAS/2021-2022 z dnia 08.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 19.09.2021 r. - 30.09.2021 r.

Zamawiający w dniu 16.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Kochański Krzysztof
    ul. Stargardzka 7, 73-110 Grzędzice
    Łączna cena brutto brutto – 3266,00 złotych
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 16.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/OAR-MED/KAS/2021-2022 z dnia 08.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 19.09.2021 r. - 30.09.2021 r.

Zamawiający w dniu 16.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Monika Szymańska
    Dobrzelów 39,97-400 Bełchatów
    Łączna cena brutto brutto – 3266,00  zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 16.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/OAR-ON/KAS/2021-2022 z dnia 08.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 19.09.2021 r. - 30.09.2021 r.

Zamawiający w dniu 16.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Piotr Bartczuk
    ul. Dziewulskiego 27/2,87-100 Toruń
    Łączna cena brutto brutto – 3266,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 16.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2021-2022 z dnia 08.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI”.

Zamawiający w dniu 16.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
TAXI PLUS WEJHEROWO Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo
Łączna cena brutto: 1 400 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (nr 2/WAR-KP/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 65


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach