wtorek, 2023-03-28 Ernesta, Lidii, Ruperta

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (nr 6/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Sprzętem), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (dolnośląskie nr 9/WAR/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek dwóch Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji (zwanych dalej WAR), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 12.10.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2022-2023 z dnia 03.10.2022 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.

Zamawiający w dniu 12.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja ,,Dla Pokoleń" pl. ks. Marcina Lutra 12 43-300 Bielsko-Biała
Łączna cena brutto: 720,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 12.10.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/TRANSPORT-O-WAR/KAS/2022-2023 z dnia 03.10.2022 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”.

Zamawiający w dniu 12.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja ,,Dla Pokoleń"
pl. ks. Marcina Lutra 12 43-300 Bielsko-Biała
Łączna cena brutto: 1190,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 10.10.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 18/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 29.09.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: 03.01.2023 r. - 14.01.2023 r.

Zamawiający w dniu 10.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
Łączna cena brutto: 25 840,00 zł
słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 10.10.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 8/WAR/KAS/2022-2023 z dnia 29.09.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji WAR i i WAR II dla uczestników Projektu, organizowanych przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie; WAR I ,WAR II - 27.01.2023 r. - 29.01.2023 r.

Zamawiający w dniu 10.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pięć Dębów J. Skurski T. Skurski Spółka Jawna
ul. Rymarka 7, 16-030 Supraśl
Łączna cena brutto: 15 024,40,00 zł
słownie: piętnaście tysięcy dwadzieścia cztery 40/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 06.10.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 7/WAR/KAS/2022-2023 z dnia 27.09.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie 10.02.2023 r. - 12.02.2023 r.

Zamawiający w dniu 06.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Natura Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Budy Głogowskie 836A, 36-060 Głogów Małopolski
Łączna cena brutto: 2 915,00 zł
słownie: dwa tysiące dziewięćset piętnaście 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 06.10.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 6/WAR/KAS/2022-2023 z dnia 27.09.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie 18.11.2022 r. - 20.11.2022 r.

Zamawiający w dniu 06.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
Łączna cena brutto: 2 865,00 zł
słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (nr 1/TRANSPORT-O-WAR/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 5 z 86


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach