środa, 2021-09-22 Maury, Milany, Tomasza

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (śląskie nr 13/O/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 07.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/S/OAR/2019 z dnia 30.08.2019 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 08.09.2019 r. – 19.09.2019 r.

Zamawiający w dniu 07.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Justyna Babiarz
cena brutto brutto za 1 godz.: 20 zł
słownie: dwadzieścia złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 03.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KP/OAR/2019 z dnia 26.08.2019 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 04.09.2019 r. – 15.09.2019 r.

Zamawiający w dniu 03.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Justyna Żok
cena brutto brutto za 1 godz.: 19,00 złotych
słownie: dziewiętnaście złotych brutto brutto.
2. Krzysztof Skibiński
cena brutto brutto za 1 godz.: 20,00 złotych
słownie: dwadzieścia złotych brutto brutto.
3. Agnieszka Zuszek
cena brutto brutto za 1 godz.: 20,00 złotych
słownie: dwadzieścia złotych brutto brutto
4. Damian Janowski
cena brutto brutto za 1 godz.: 21,00 złotych
słownie: dwadzieścia jeden złotych brutto brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 03.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KON/OAR/2019 z dnia 26.08.2019 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 04.09.2019r. – 15.09.2019r.

Zamawiający w dniu 03.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Katarzyna Piskulska
cena brutto brutto za 1 godz.: 18,00 złotych
słownie: osiemnaście złotych brutto brutto.
2. Karol Marach
cena brutto brutto za 1 godz.: 18,00 złotych
słownie: osiemnaście złotych brutto brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 03.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/S/OAR/2019 dnia 03.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 04.09.2019 r. – 15.09.2019 r..

Zamawiający w dniu 03.09.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Agnieszka Cinka
cena brutto brutto za 1 godz.: 20 zł.
słownie: dzwadzieścia złotych brutto brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (podkarpackie nr 2/S/OAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO PRZEZ SPECJALISTĘ dla uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie nr 1/S/OAR/2019


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO PRZEZ SPECJALISTĘ dla uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie nr 1/KON/OAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie nr1/KP/OAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 60 z 65


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach