wtorek, 2023-03-28 Ernesta, Lidii, Ruperta

»»»

Warszawa, dnia 11.08.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 11/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 03.08.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: 16.11.2022 r. - 27.11.2022 r.

Zamawiający w dniu 11.08.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pięć Dębów J. Skurski T. Skurski Spółka Jawna
ul. Rymarka 7, 16-030 Supraśl

Łączna cena brutto: 62 538,00zł
słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 11.08.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 03.08.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: 30.08.2022 r. - 10.09.2022 r.

Zamawiający w dniu 11.08.2022 r. nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu braku ofert.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 11.08.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 9/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 03.08.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: 16.09.2022 r. - 27.09.2022 r.

Zamawiający w dniu 11.08.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

Łączna cena brutto: 25 040,00 zł
słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 11.08.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/WAR/KAS/2022-2023 z dnia 03.08.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie 19.08.2022 r.-21.08.2022 r.

Zamawiający w dniu 11.08.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
ul. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz

Łączna cena brutto: 6 180,00 zł 
słownie: sześć tysięcy sto osiemdziesiąt 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 11.08.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/WAR/KAS/2022-2023 z dnia 03.08.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie 16.09.2022 r.-18.09.2022 r.

Zamawiający w dniu 11.08.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Kompleks Świętokrzyska Polana Sp. z o.o.
ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2 02-004 Warszawa

Łączna cena brutto: 4 985,00 zł
słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 11.08.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 12/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 03.08.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: 05.11.2022 r. - 16.11.2022 r.

Zamawiający w dniu 11.08.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 
Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
oraz PPHU Gabriel Donajski, ul. Barcińska 10A, 78-113 Dygowo

Łączna cena brutto: 76 687,20 zł
słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 20/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (śląskie nr 2/WAR_SZKOLENIE/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek dwóch Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji (zwanych dalej WAR), oraz Szkolenia osób z otoczenia uczestników Projektu (zwanego dalej Szkolenie), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (śląskie nr 4/WAR/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek dwóch Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji (zwanych dalej WAR), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (łódzkie nr 3/WAR/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 9 z 86


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach