wtorek, 2019-05-21 Jana, Moniki, Wiktora

Zapytanie ofertowe nr 3/śląskie - Kurs -Makijaż permanentny brwi

Mikołów, 21.05.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ŚLASKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ  w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/ŁÓDZKIE


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 21 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/WAZ/2019 z dnia 07.05.2019 r.
w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 30.07.2019 r. – 07.08.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
GWAREK Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny 72-415 Międzywodzie, ul. Zwycięstwa 4
Łączna cena brutto: 23 283,60 złotych

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 21 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/WAZ/2019 z dnia 07.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 22.07.2019 r. – 30.07.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
GWAREK Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny,72-415 Międzywodzie, ul. Zwycięstwa 4
Łączna cena brutto: 23 283,60 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 21 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WAZ/2019 z dnia 07.05.2019 r.
w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 15.06.2019 r. – 23.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Sportowy PZSN START, ul. Olimpijska 1; 43-460 Wisła
Łączna cena brutto: 17 913,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 20.05.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PODKARPACKIE z dnia 29.04.2019 r.
w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – KURS MS OFFICE dla 4 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
COGITO Centrum Kształcenia pl. Jana Kilińskiego 2; 35-005 Rzeszów
Łączna cena brutto: 4 520,00 złotych.

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (pomorskie nr 13/WAZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatu Aktywizacji Zawodowej dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu postępowania

Kraków, 20.05.2019 r.

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/Małopolskie z dnia 30.04.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
braku ofert spełniających kryteria formalne zapytania ofertowego.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Strona 1 z 48