środa, 2021-09-22 Maury, Milany, Tomasza

Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 5/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 22.09.2021r.

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 25.08.2021r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia MICROSOFT OFFICE EXCEL, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
 
Zamawiający nie odrzucił/odrzucił* żadnej oferty/ofertę* Wykonawcy:
- NOVA CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O., Widok 8, 00-023 Warszawaz powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. braku złożenia pełnej dokumentacji (wykaz doświadczenia wykonawcy), zgodnie z pkt VII Zapytania.
 
Zamawiający w dniu 22.09.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18 lok.2, 71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy

 

1319,70
łączna cena brutto

 
słownie: [tysiąc trzysta dziewiętnaście i 70/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


Informacja o wyborze wykonawcy nr 12/ŚLĄSKIE

Warszawa, 20.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/śląskie z dnia 03.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „kurs Ochrona VIP z użyciem paralizatora” organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 20.09.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego JAGUAR osiedle Dąbrówki 1B, 44-286 Wodzisław Śląski
nazwa i adres Wykonawcy

1400 zł
łączna cena brutto 
słownie:  tysiąc czterysta [00/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy nr 11/ŚLĄSKIE

Warszawa, 17.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/śląskie z dnia 01.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia  „kurs kwalifikowany pracownik ochrony”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 17.09.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego JAGUAR osiedle Dąbrówki 1B, 44-286 Wodzisław Śląski
nazwa i adres Wykonawcy

1700 zł
łączna cena brutto
 
słownie:  tysiąc siedemset  [00/100] złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DO Zapytania ofertowego nr 2/Pomorskie

Wejherowo, 16.09.2021r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/POMORSKIE z dnia 26.08.2021r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Pracownik Administracyjno - Biurowy organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

 

Zamawiający w dniu 16.09.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

ALFA EDUKACJA 91-496 Łódź ul. Świtezianki 8/53

nazwa i adres Wykonawcy

4788,00

łączna cena brutto.

słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych brutto.

 


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (dolnośląskie nr 12/WAZ/2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ ŁÓDZKIE


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – PRAWO JAZDY KATEGORII B w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LUBELSKIE


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 9/Małopolskie

Kraków, 14.09.2021 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/Małopolskie z dnia 24.08.2001 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia MS Excel od podstaw, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 14.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 Enterpress Marzena Żurek ul. Walerego Sławka 17/23, 30-633 Kraków
nazwa i adres Wykonawcy

 998.00 zł
łączna cena brutto

słownie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr3/ŁÓDZKIE

Łódź, 15.09.2021.
 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/ŁÓDZKIE z dnia 30.08.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PRAWO JAZDY KATEGORII B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

  Zamawiający nie wykluczył/wykluczył* Wykonawcy/Wykonawcę* z udziału w postępowaniu:
–    Auto Szkoła BIB Marek Siewiera Ul. Rzeczna 1, 97-420 Szczerców, z powodu nie spełnienia warunków formalnych tj. braku wykazu doświadczenia wykonawcy (załącznik do formularza oferty).
 
Zamawiający nie odrzucił/odrzucił* żadnej oferty/ofertę* Wykonawcy:
–    Auto Szkoła BIB Marek Siewiera Ul. Rzeczna 1, 97-420 Szczerców, z powodunie złożenia wszystkich wymaganych dokumentów tj. brak wykazu doświadczenia wykonawcy. Nie wzywano do uzupełnienia, gdyż oferta przekracza kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje szkolenia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: braku ofert spełniających warunki formalne, jak również z powodu otrzymania oferty przekraczającej kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację danego przedmiotu zamówienia.
 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 1 z 122


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach