poniedziałek, 2019-09-23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 4/KAZON/2019)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy Nr 5/PODLASKIE

Warszawa, 19.09.2019 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/Podlaskie z dnia 03.09.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia -  Pracownik administracyjno-biurowy dla osoby niewidomej dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom

Łączna cena brutto:  2 000  złotych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ŚWIĘTOKRZYSKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – POZYCJONOWANIE STRON WWW

Warszawa, 19.09.2019 r.

 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 

w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Warszawa, 19.09.2019r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 26.08.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B
dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
braku spełnienia kryteriów formalnych w złożonej ofercie. 


Informacja o wyborze wykonawcy Zapytanie nr 17/Małopolskie


dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/MAŁOPOLSKIE z dnia 03.09.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs stylizacji paznokci dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

 
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „Wurbex”, Bożena Palarczyk-Kłobuch, ul. Wojska Polskiego 2B, 34-100 Wadowice
 
Łączna cena brutto:  1950,00  złotych.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/MAZOWIECKIE

Warszawa, 18.09.2019 r.INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/MAZOWIECKIE z dnia 03.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Jacek"; ul. Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce

Łączna cena brutto: 2970,00 złotych. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE

DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU
 
w ramach projektu„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy (nr 2/KAZON/ŚLĄSKIE)

Mikołów, 17.09.2019 r.

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/KAZON/ŚLĄSKIE z dnia 02.09.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
P.H.”Halim” Sp.J., ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
 
Łączna cena brutto:  712,04 złotych.Strona 1 z 69