środa, 2020-04-01 Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

»»»

Warszawa, 3 marca 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/KAZON/2020 z dnia 25.02.2020 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Partner Monika Zapendowska ul. Górska 9D/20, 00-740 Warszawa
Łączna cena brutto: 4354,36 złotych.

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

oraz Fundacji PZU

Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 19/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 02.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 19/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 14.02.2020r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (PHOTOSHOP )dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18 lok. 2, 71-531 Szczecin
Łączna cena brutto:  1250,00  złotych.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy.

Kraków, 28 luty 2020r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/KAZON/MAŁOPOLSKIE z dnia 17.02.2020 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Przedsiębiorstwo Handlowe „Halim” Spółka Jawna Anita Bakir, Iwona i Grzegorz Słabosz,
ul. Wilsona 20/22 42-200 Częstochowa

Łączna cena brutto:  915, 31 złotych

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 6/KAZON/2020)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy

Iława, dn. 25.02.2020 r.

          INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 14.02.2020 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia. 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy: 
Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Spółka Jawna A. Bakir, I i G. Słabosz,
ul. Wilsona 20/22, 
42-200 Częstochowa
 
Łączna cena brutto: 384,05  złotych

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

»»»

Warszawa, 13.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/D/2020 z dnia 06.02.2020 r., w zakresie świadczenia grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek WAZ, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w terminie 04.03.2020 r. - 07.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 13.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Szkolenia i Promocji KREATOR,
ul. Chmielniki 2b/12,86-100 Świecie
Cena brutto brutto: 990,00 złotych
(słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych brutto brutto)
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

»»»

Warszawa, 13.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/D/2020 z dnia 06.02.2020 r., w zakresie świadczenia grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek WAZ, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w terminie 04.03.2020r. - 07.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 13.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Daniel Pietrzak
Cena btutto brutto: 936,00 złotych
(słownie: dziewięćset trzydzieści sześć złotych brutto brutto)
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 18/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 12.02.2020r.

 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 31.01.2020r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI - WORDPRESS dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18 lok. 2, 71-531 Szczecin

Łączna cena brutto:  2300,20  złotych.
 

 


Strona 1 z 76