piątek, 2022-10-07 Krystyna, Marii, Marka

Zapytanie ofertowe nr 1/LUBUSKIE_kurs Social Media

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS SOCIAL MEDIA w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy  o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WARMIŃSKO-MAZURSKIE - Obrabiarki sterowane numerycznie CNC

Warszawa, 06.10.2022 r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 28.09.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Obrabiarki sterowane numerycznie CNC, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.


Zamawiający w dniu 06.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie,
ul. Adama Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn
nazwa i adres Wykonawcy

1980,00 zł
łączna cena brutto
 

słownie: : tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt 00/100 złotych brutto.


 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 06.10.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/LUBELSKIE z dnia 28.09.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia USŁUGI SIECIOWE W WINDOWS SERWER organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 06.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
„ZETO" Sp. z o.o. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
Łączna cena brutto: 2 700 zł
słownie: dwa tysiące siedemset 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy zapytanie ofertowe nr11/śląskie

Warszawa, 06.10.2022r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/śląskie z dnia 28.09.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Fotografii, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 06.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
As Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach ul Mariacka 33, 40-014 Katowice
nazwa i adres Wykonawcy
 
1600,00 zł
łączna cena brutto 

słownie: tysiąc sześćset [00/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy zapytanie ofertowe nr10/śląskie

Warszawa, 06.10.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/śląskie z dnia27.09.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs języka angielskiego na poziomie B2, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 06.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Edukacja Plus S.C., ul. Wertera 8,20-713 Lublin
nazwa i adres Wykonawcy
 
1675,00 zł
łączna cena brutto

słownie: tysiąc sześćset siedemdziesiąt pięć [00/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/PODKARPACKIE


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – COPYWRITER w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy  o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 06.10.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/D/WAZ/PODLASKI z dnia 23.09.2022 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w terminie 24.10.2022 - 27.10.2022 r.

Zamawiający w dniu 06.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Szkolenia i Promocji Kreator,
ul. Chmielniki 2b/12, 86-100 Świecie
Łączna cena brutto brutto – 1 242,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 05.10.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/WAZ/2022 z dnia 09.09.2022 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 23.10.2022-31.10.2022 r.

Zamawiający w dniu 05.10.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademicki Związek Sportowy COSA Ośrodek w Wilkasach,
ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko
Łączna cena brutto: 23 833,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


Informacja o unieważnieniu postępowania - zapytanie 7/Małopolskie

Kraków, 05.10.2022 r.

 
 
 
                                                  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/Małopolskie z dnia 14.09.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
braku ofert.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


 
 

Strona 1 z 158


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach