poniedziałek, 2021-10-25 Ingi, Maurycego, Sambora

Informacja o wyborze wykonawcy – nr 6/ZACHODNIOPOMORSKIE


Warszawa, 13.10.2021 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PRAWO JAZDY KAT. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 13.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Auto Szkoła „OMEGA” S.C.Szczęśny-Celej, ul. Bartoszewskiego 33, 78-400 Szczecinek
nazwa i adres Wykonawcy

2330,00 zł
łączna cena brutto
słownie: [dwa tysiące trzysta trzydzieści 00/100] złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 13.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/K/WAZ/2021 z dnia 04.10.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 15.10.2021 - 23.10.2021 r.

Zamawiający w dniu 13.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Krzysztof Czyż,
ul. Grunwaldzka 2, 69-108 Cybinka
Łączna cena brutto brutto – 2024,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 13.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/K/WAZ/2021 z dnia 04.10.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 15.10.2021 - 23.10.2021 r.

Zamawiający w dniu 13.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Adela Kulmaczewska,
ul. Piotra Ignuta 107/2, 54-151 Wrocław
Łączna cena brutto brutto – 2024,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 12.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/S/LUBUSKIE z dnia 30.09.2021 r. w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – psychologicznego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 12.10.2021 r. - 31.03.2022 r.

Zamawiający w dniu 12.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Progenja Anna Jeglińska
ul. Lipowa 5, 05-807 Podkowa Leśna; NIP 526 122 86 38
Łączna cena brutto brutto – 5400,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze nr 2/WIELKOPOLSKIE

Warszawa, 11.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/wielkopolskie z dnia 27.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia CorelDraw – wizualizacja produktów, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 11.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AS Edukacja Marcin Batko Zespół szkół dla Dorosłych w Katowicach, ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice
Łączna cena brutto -  836,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 08.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/D/WAPP/ŁÓDZKI z dnia 30.09.2021 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy w terminie 14.10.2021 r.

Zamawiający w dniu 08.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Proventus Daniel Pietrzak, ul. Źródlana 64/45, 97-300 Piotrków Trybunalski
Łączna cena brutto brutto – 440,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 08.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/LUBELSKIE z dnia 15.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 08.10.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
TAKEUP Sp. z o.o. ul. Strzegomska 204A/15A 54-432 Wrocław
Łączna cena brutto: 5313,75 zł
słownie: pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych 75/100 brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 06.10.2021 r.

NFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/D/WAZ/DOLNOŚLĄSKI z dnia 27.09.2021 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w terminie 17.10.2021 r. - 20.10.2021 r.

Zamawiający w dniu 06.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski,
45-087 Opole, Powstańców Śląskich 26/2
Łączna cena brutto brutto – 990,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (nr 4/KAZON/2021/2022)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 3 z 126


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach