środa, 2023-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 6/KAZON/2022/2023)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/LUBELSKIE – USŁUGA SZKOLENIOWA


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – „PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W SOCIAL MEDIACH” w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 9/Zachodniopomorskie

Warszawa, 10.01.2023r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia27.12.2022r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PODSTAWOWA OBSŁUGA KOMPUTERA Z PAKIETEM OFFICE, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 10.01.2023r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
ENTERPRESS Marzena Żurek, ul. Walerego Sławka 17/23, 30-633 Kraków
nazwa i adres Wykonawcy
 
1980,00
łączna cena brutto
 
słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt  00/100 złotych brutto.

rojekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 04.01.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/K/WAZ/2022 z dnia 15.12.2022 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 06.01.2023 - 14.01.2023 r.

Zamawiający w dniu 04.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Beata Kucharczyk
Łączna cena brutto – 2 024,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 6_S_PODLASKIE)

Warszawa, dnia 04.01.2023 r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – PSYCHOLOGICZNEGO dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 7/D/WAPP/WARMIŃSKO-MAZURSKI)

 

Warszawa, dnia 04.01.2023 r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanego dalej WAPP), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu zapytania 10/Mazowieckie

Warszawa, 03.01.2023 r..


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/MAZOWIECKIE z dnia 16.12.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Profesjonalna reklama na TIK TOKU szkolenie e-learningowe, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.


Zamawiający w dniu 03.01.2023 informuje, że unieważnił zapytanie ofertowe ze względu na brak ofert spełniających kryteria formalne.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 8/Zachodniopomorskie

 

Warszawa, 03.01.2023r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia13.12.2022r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia RYSOWANIE W PROGRAMACH CORELDRAW I ILLUSTRATOR, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 03.01.2023r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18 lok.2, 71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy
 
2000,00
łączna cena brutto
 
słownie: dwa tysiące 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 14/Dolnośląskie

Warszawa, 03.01.2023r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 12.12.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „KURS ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 03.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach, ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice

nazwa i adres Wykonawcy

2250,00 ZŁ

łączna cena brutto

słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

 


Strona 4 z 170


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach