wtorek, 2022-05-24 Joanny, Zdenka, Zuzanny

»»»

Warszawa, 17.02.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/D/WAPP/WIELKOPOLSKI z dnia 08.02.2022 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego w formie zdalnej, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy online w terminie 22.02.2022 r.

Zamawiający w dniu 17.02.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich Europrogres Artur Witkowski,
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
Łączna cena brutto brutto – 464,00 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


Informacja o wyborze Wykonawcy 4/Podlaskie

Warszawa, 15.02.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/Podlaskie z dnia 21.01.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Social media manager organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 15.02.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Centrum Księgowości i Biznesu, Sp. z o. o,
ul. Hetmańska 7/7, 35-045 Rzeszów
nazwa i adres Wykonawcy

692,00 zł
łączna cena brutto słownie:
sześćset dziewięćdziesiąt dwa 00/100 złote brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


Informacja o wyborze Wykonawcy 2/KAZON/Podlaskie

Białystok, 15.02.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/WOJEWÓDZTWO z dnia 07.02.2022 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 15.02.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała, Sp. J., ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok
nazwa i adres Wykonawcy

2 939,43 zł
łączna cena brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  


»»»

Warszawa, 14.02.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/D/WAPP/LUBUSKI z dnia 03.02.2022 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego w formie zdalnej, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy online w terminie 22.02.2022 r.

Zamawiający w dniu 14.02.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski,
45-087 Opole, Powstańców Śląskich26/2
Łączna cena brutto brutto – 480,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


»»»

Warszawa, 14.02.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/D/WAPP/MAŁOPOLSKI z dnia 03.02.2022 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego w formie zdalnej, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy online w terminie 19.02.2022 r.

Zamawiający w dniu 14.02.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Proventus Daniel Pietrzak, ul. Źródlana 64/45, 97-300 Piotrków Trybunalski
Łączna cena brutto brutto – 352,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Poznań, 09.02.2022r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/WIELKOPOLSKIE z dnia 19.01.2022r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 09.02.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Unibit Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice
nazwa i adres Wykonawcy
1355,46 zł
łączna cena brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 15/D/WAPP/WIELKOPOLSKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO W FORMIE ZDALNEJ dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy online (zwanego dalej WAPP), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 26/Małopolskie

Kraków, 07.02.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 26/Małopolskie z dnia 26.01.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs MS Office Zaawansowany, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 07.02.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
nazwa i adres Wykonawcy

1470,00 zł
łączna cena brutto
słownie: [tysiąc czterysta siedemdziesiąt 00/100] złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o unieważnieniu zapytania 1/KAZON/PODLASKIE

Białystok, 07.02.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/PODLASKIE z dnia 21.01.2022 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 4 z 138


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach