poniedziałek, 2021-10-25 Ingi, Maurycego, Sambora

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/POMORSKIE

Wejherowo, 28.09.2021 r.

DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU  w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NR 4/ ŁÓDZKIE

Łódź 27.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/ŁÓDZKIE z dnia15.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PRAWO JAZDY KATEGORII B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”. 
 
Zamawiający w dniu 27.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Auto Szkoła BIB Marek Siewiera Ul. Rzeczna 1, 97-420 Szczerców

łączna cena brutto: 3800, 00 zł
słownie:trzy tysiące osiemset  00/100 złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 4/D/WAPP/KUJAWSKO-POMORSKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanego dalej WAPP), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (nr 11/D/WAZ/DOLNOŚLĄSKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy nr 7/dolnośląskie

Warszawa, 24.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 09.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia "Kurs stylizacji brwi", organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 24.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska, ul. J.Piłsudskiego 10/1,
59-300 Lubin, NIP:6921321624


łączna cena brutto: 2000 zł
słownie: dwa tysiące 00/100 złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (dolnośląskie NR 12/WAZ/2021 - modyfikacja)

Warszawa, 24.09.2021 r.


MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 12/WAZ/2021 Z DNIA 15.09.2021. ZMIANIE ULEGA ZAPIS W PKT. II SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA I W PKT. IV TERMIN WYKONANIA USŁUGI ORAZ W ZWIĄZKU Z MODYFIKACJĄ NASTĘPUJE WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (nr 10/D/WAZ/PODLASKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 5/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 22.09.2021r.

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 25.08.2021r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia MICROSOFT OFFICE EXCEL, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
 
Zamawiający nie odrzucił/odrzucił* żadnej oferty/ofertę* Wykonawcy:
- NOVA CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O., Widok 8, 00-023 Warszawaz powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. braku złożenia pełnej dokumentacji (wykaz doświadczenia wykonawcy), zgodnie z pkt VII Zapytania.
 
Zamawiający w dniu 22.09.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18 lok.2, 71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy

 

1319,70
łączna cena brutto

 
słownie: [tysiąc trzysta dziewiętnaście i 70/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


Informacja o wyborze wykonawcy nr 12/ŚLĄSKIE

Warszawa, 20.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/śląskie z dnia 03.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „kurs Ochrona VIP z użyciem paralizatora” organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 20.09.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego JAGUAR osiedle Dąbrówki 1B, 44-286 Wodzisław Śląski
nazwa i adres Wykonawcy

1400 zł
łączna cena brutto 
słownie:  tysiąc czterysta [00/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 5 z 126


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach