wtorek, 2022-05-24 Joanny, Zdenka, Zuzanny

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - zapytanie ofertowe nr 17/dolnośląskie - ,,Solid Edge '’- poziom zaawansowany

Warszawa, 04.02.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/dolnośląskie z dnia 27.01.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia ,,Solid Edge ‘’- poziom zaawansowany, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 04.02.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
RECENTIA – Szkoły, kursy, szkolenia – Marta Dajewska,
ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin

nazwa i adres Wykonawcy

3150,00 zł
Łączna cena brutto
słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt i 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 14/D/WAPP/LUBUSKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO W FORMIE ZDALNEJ dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy online (zwanego dalej WAPP), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 13/D/WAPP/MAŁOPOLSKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO W FORMIE ZDALNEJ dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy online (zwanego dalej WAPP), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 01.02.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/D/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKI z dnia 24.01.2022 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy w terminie 08.02.2022 r.

Zamawiający w dniu 01.02.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski,
45-087 Opole, Powstańców Śląskich 26/2
Łączna cena brutto brutto – 640,00 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy - zakup materiałów biurowych

Bolesławiec, 31.01.2022 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 19.01.2022r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 31.01.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Unibit Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice
nazwa i adres Wykonawcy

785,97 zł
łączna cena brutto


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Poznań, 28.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/WIELKOPOLSKIE z dnia19.01.2022 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 28.01.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Unibit Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice
nazwa i adres Wykonawcy

1212,78 zł
łączna cena brutto
  

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie ofertowe nr 17/dolnośląskie - ,,Solid Edge ‘’- poziom zaawansowany


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ,,Solid Edge ‘’- poziom zaawansowany w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 26.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/D/WAPP/DOLNOŚLĄSKI z dnia 14.01.2022 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego w formie zdalnej, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy online w terminie 08.02.2022 r.

Zamawiający w dniu 26.01.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Proventus Daniel Pietrzak, ul. Źródlana 64/45, 97-300 Piotrków Trybunalski
Łączna cena brutto brutto – 360,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o unieważnieniu postępowania – nr 16/dolnośląskie

Warszawa, 25.01.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/dolnośląskie z dnia 17.01.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia ,,Solid Edge‘’- poziom zaawansowany, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 5 z 138


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach