środa, 2023-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

»»»

Warszawa, 20.12.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/D/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKI z dnia 09.12.2022 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy w terminie 10.01.2023 r.

Zamawiający w dniu 20.12.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Daniel Pietrzak, ul. Źródlana 64/45, 97-300 Piotrków Trybunalski
Łączna cena brutto brutto – 472,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie ofertowe nr 10/ Mazowieckie- Profesjonalna reklama na TIK TOKU szkolenie e-learningowe


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – Profesjonalna reklama na TIK TOKU szkolenie e-learningowe w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 7/K/WAZ/2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy nr 13/Dolnośląskie

Warszawa, 15.12.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/Dolnośląskie z dnia 05.12.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Kurs języka migowego”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 15.12.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja w Kielcach,
ul. Sienkiewicza 34, 25-507 Kielce, nip: 9590828778

nazwa i adres Wykonawcy

1744,00 zł
łączna cena brutto
słownie:  jeden tysiąc siedemset czterdzieści cztery 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NR 7/WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Warszawa, 15.12.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 06.12.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia prawa jazdy kategorii B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 15.12.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Centrum Andrzej Ryszard Szope, ul. Mochnackiego10/1, 10-037 Olsztyn
nazwa i adres Wykonawcy

5250,00 zł
łączna cena brutto
słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 6/D/WAPP/POMORSKI)

Warszawa, dnia 14.12.2022 r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO ONLINE dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy w formie zdalnej (zwanego dalej WAPP), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dnia 14.12.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/WAZ/2022 z dnia 01.12.2022 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 04.02.2023 - 12.02.2023 r.

Zamawiający w dniu 14.12.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
Bosar Ryszard Bosak, Nad Potokiem 29B, Pilichowo 71-371 Szczecin
Łączna cena brutto: 29 515,00 zł 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/ WARMIŃSKO-MAZURSKIE – GRAFIKA KOMPUTEROWA

Iława, 13.12.2022 r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – GRAFIKA KOMPUTEROWA w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 6/ WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Iława, 13.12.2022 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/ WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 05.12.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia GRAFIKA KOMPUTEROWA, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
Podania błędnego adresu e-mail do składania ofert (pkt. XVIII Zapytania ofertowego), oraz błędnego numeru zapytania ofertowego w tytule.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, planuje ogłosić ponownie zapytanie. Za wszelkie niedogodności wynikające z faktu unieważnienia, przepraszamy.

  

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 6 z 170


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach