środa, 2023-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 7/Zachodniopomorskie

Warszawa, 12.12.2022r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 24.11.2022r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z PAKIETEM OFFICE, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

 
Zamawiający w dniu 12.12.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
Neo Consulting & Investment Sp. z o.o. , ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań
nazwa i adres Wykonawcy
 
2240,00
łączna cena brutto

 
słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści i 00/100 złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/ WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Iława, 12.12.2022 r.

DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


zapytanie ofertowe NR 8/WARMIŃSKO-MAZURSKIE - KURS PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Iława, 12.12.2022 r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 5/D/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanego dalej WAPP), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 2/KAZON/MAŁOPOLSKIE

Kraków, 7.12.2022 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/MAŁOPOLSKIE z dnia25.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”. 

Zamawiający w dniu 7.12.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Sp. z o.o.,
ul. M. Medweckiego 17, 31-870 Kraków
nazwa i adres Wykonawcy
                                                                                                                                                           
1092,57 zł
łączna cena brutto
słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dwa 57/100 złotych brutto


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 07.12.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/KAZON/2022/2023 z dnia 28.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 7.12.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NIKART PAWEŁ PORĘBSKI,
ul. Targowa 15/1, 03-727 Warszawa
Łączna cena brutto: 1971,72 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 15/Małopolskie

Warszawa, 7.12.2022 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/ MAŁOPOLSKIE z dnia23.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 7.12.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES – Artur Witkowski ,
ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
nazwa i adres Wykonawcy

705,00 zł
łączna cena brutto 
słownie: siedemset pięć 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie ofertowe NR 7/WARMIŃSKO-MAZURSKIE - KURS PRAWO JAZDY KATEGORII B


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – PRAWO JAZDY KATEGORII B w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 14/Małopolskie

Kraków, 5.12.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/MAŁOPOLSKIE z dnia 23.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs MS Excel od podstaw, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 5.12.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki,
ul. Boguchwały 18
  lok. 2, 71-531 Szczecin

 

599,25 zł
łączna cena brutto
słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 25/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 7 z 170


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach