wtorek, 2022-05-24 Joanny, Zdenka, Zuzanny

Informacja o wyborze wykonawcy nr 7/LUBUSKIE

 Zielona Góra, 17.01.2022 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/LUBUSKIE z dnia 17.12.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs MS EXCEL od podstaw organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 17.01.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Neo Consulting & Investment   Sp z o. o. ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań
nazwa i adres Wykonawcy
 
690,00 zł
łączna cena brutto
słownie: sześćset dziewięćdziesiąt 00/100 złotych brutto.

 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Lublin,17.01.2022 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6_Lubelskie z dnia 14.12.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Onkokosmetyki, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 17.01.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
SATORI MED Beata Szafranek, ul. Kurantowa 4/135, 20-836 Lublin
nazwa i adres Wykonawcy 

10 000 zł
łączna cena brutto 
słownie: [dziesięć tysięcy 00/100] złotych brutto.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie ofertowe nr15/dolnośląskie - kurs Adobe Photoshop

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ – „ADOBE  PHOTOSHOP”

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy  o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 11/D/WAPP/DOLNOŚLĄSKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO W FORMIE ZDALNEJ dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy online (zwanego dalej WAPP), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań, zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy nr 9/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 13.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 03.01.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PODSTAWOWY KURS FLORYSTYKI, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 13.01.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, ul. Jarcza 82/20, 90-243 Łódź
nazwa i adres Wykonawcy

980,10
łączna cena brutto
słownie: [dziewięćset osiemdziesiąt  i 10/100] złotych brutto. 


 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (nr 8/KAZON/2021/2022)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu postępowania - zapytanie 23/Małopolskie

Kraków, 05.01.2022 r.

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 23/Małopolskie z dnia 13.12.2021 r. w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs stylizacji paznokci metodą hybrydową, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert spełniających kryteria zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej budżetu przewidzianego na realizację tego zamówienia. 


 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NR 5/ ŁÓDZKIE

Łódź 05.01.2022 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/ŁÓDZKIE z dnia 15.12.2021   r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PRAWO JAZDY KATEGORII B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 05.01.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AUTO-SZKOŁA ZEBRA Marcin Baryga ul. Mickiewicza 15a/4.4 ,  90-443 Łódź
nazwa i adres Wykonawcy

   2100, 00
łączna cena brutto 
słownie:dwa  tysiące sto i 00/100 złotych brutto.


 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy nr 16/ŚLĄSKIE

Warszawa, 03.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/śląskie z dnia 16.12.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „kurs tworzenie stron www”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 03.01.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice
nazwa i adres Wykonawcy 

1030 zł
łączna cena brutto 
słownie: tysiąc trzydzieści [00/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 7 z 138


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach