poniedziałek, 2021-10-25 Ingi, Maurycego, Sambora

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zapytanie ofertowe nr 4/podkarpackie

Warszawa, 01.09.2021 r.


 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/podkarpackie z dnia 18.08.2021 modyfikowanego w dniu 19.08.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. III O MASIE CAŁKOWITEJ DO 25 TON , organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 01.09.2021r. dokonał unieważnienia postępowania z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności oraz rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu (zgodnie z pkt. XXII Zapytania)


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 01.09.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/D/WAPP/PODKARPACKI z dnia 24.08.2021 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek dwóch Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w terminach 04.09.2021 r. i 06.09.2021 r.

Zamawiający w dniu 01.09.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, Krzysztof Błażowski
ul. Powstańców Śląskich 26/2, 45-087 Opole
Łączna cena brutto brutto za dwa WAPP – 960,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o unieważnieniu postępowania - zapytanie ofertowe nr 8/Małopolskie

 

Warszawa, 31.08.2021 r.

 
 
 
                                                INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/Małopolskie z dnia 19.08.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
rezygnacji uczestnika, który miał zostać objęty szkoleniem (zgodnie z pkt. XXII zapytania ofertowego).


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POMORSKIE – KURS PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – Kurs Pracownik Administracyjno - Biurowy w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 25.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/D/WAZ/MAŁOPOLSKI z dnia 17.08.2021 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w terminie 15.09.2020 – 18.09.2021.

Zamawiający w dniu 25.08.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Szkolenia i Promocji Kreator, ul. Chmielniki 2b/12, 86-100 Świecie
Łączna cena brutto brutto – 720,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy nr 10/ŚLĄSKIE

Warszawa, 25.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/śląskie z dnia 09.08.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „marketing internetowy”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 25.08.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach
ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice

 
Łączna cena brutto: 1099,80 zł
słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć [80/100] złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 2/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 25.08.2021r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 17.08.2021r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 25.08.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

RESPOL POLSKA Sp. z o.o. ,ul. Szczawiowa 71, 70-010 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy


516,89 zł
łączna cena brutto
 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (nr 3/D/WAPP/PODKARPACKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek 2 Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanych dalej WAPP), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy – nr 4/ZACHODNIOPOMORSKIE


Warszawa, 24.08.2021r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 06.08.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia WORDPRESS Z WTYCZKĄ WOOCOMMERCE, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”. 

Zamawiający w dniu 24.08.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski
ul. Boguchwały 18 lok.2, 71-531 Szczecin

Łączna cena brutto: 2299,80 zł
słownie: [dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 80/100] złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 7 z 126


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach