środa, 2023-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/ WARMIŃSKO-MAZURSKIE – GRAFIKA KOMPUTEROWA


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – GRAFIKA KOMPUTEROWA w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania 9/mazowieckie

Warszawa, 05.12.2022 r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/MAZOWIECKIE z dnia 22.11.2022r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „KURS JĘZYKA POLSKIEGO” organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.


Zamawiający w dniu 05.12.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Centrum Języków Obcych JODAR
ul. Sucharskiego 6, 95-050 Konstantynów Łódzki

nazwa i adres Wykonawcy

2097,00 zł
łączna cena brutto
słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem 00/100 złotych brutto.

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 5/Zachodniopomorskie

Warszawa, 01.12.2022r.
 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.11.2022r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PAKIET OFFICE, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 01.12.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18 lok.2, 71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy
 
2000,00
łączna cena brutto
 
słownie: [dwa tysiące 00/100] złotych brutto.

  Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania 8/MazowieckieINFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/Mazowieckie z dnia 22.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Kurs MS Excel poziom podstawowy", organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”

Zamawiający w dniu 01.12.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach,
ul. Mariacka 33, 40-041 Katowice

nazwa i adres Wykonawcy
 
752,00 zł
łączna cena brutto
słownie: [dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 00/100] złotych brutto.

 
 
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (zachodniopomorskie nr 18/WAZ/2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 6/łódzkie

Warszawa, 01.12.2022 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/ŁÓDZKIE z dnia14.10.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Podstawy obsługi komputera”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 01.12.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach,
ul. Mariacka 33, 40-041 Katowice

nazwa i adres Wykonawcy
 
998,00 zł
łączna cena brutto
słownie: [dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 00/100] złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 01.12.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/WAZ/2022 z dnia 14.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 04.12.2022 - 12.12.2022 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje o unieważnieniu zapytania oraz że planuje ogłosić je ponownie.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 10/Dolnośląskie

Warszawa, 30.11.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/dolnośląskie z dnia 14.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Kurs języka angielskiego na poziomie B2”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 30.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Centrum Języków Obcych JODAR,
ul. Sucharskiego 6, 95-050 Konstantynów Łódzki, nip: 7271363416

nazwa i adres Wykonawcy

1398,00 zł
łączna cena brutto
słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt osiem 00/100 złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 12/Dolnośląskie

Warszawa, 29.11.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/dolnośląskie z dnia 17.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Kurs – podstawy księgowości”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 29.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach,
ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice, nip: 5492156123, regon: 120710266

nazwa i adres Wykonawcy

1800 zł
łączna cena brutto
słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100 złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 8 z 170


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach