środa, 2023-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 5/KAZON/2022/2023)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 25.11.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/KAZON/2022/2023 z dnia 17.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: Braku ofert.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 13/Małopolskie

Warszawa, Kraków 25.11.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/ MAŁOPOLSKIE z dnia15.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Behawioryzm zwierząt organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 25.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Hadron Design Piotr Piech, Wyryki-Połód 122D, 22-205 Wyryki
nazwa i adres Wykonawcy

1950,00 zł
łączna cena brutto
słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 11/Dolnośląskie

Warszawa, 25.11.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/dolnośląskie z dnia 16.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Kurs grafiki komputerowej – Adobe Photoshop” organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 25.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki ul. Boguchwały 18 lok. 2, 71-531 Szczecin, NIP: 8522370622.
nazwa i adres Wykonawcy

1113,60 zł
łączna cena brutto
słownie: jeden tysiąc sto trzynaście złotych 60/100 brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 24.11.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/LUBELSKIE z dnia 10.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 24.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
DALIMEX SP. Z O.O.
UL. OBYWATELSKA 4, 20-092 LUBLIN
Łączna cena brutto: 2158,50 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy zapytanie ofertowe nr12/śląskie

Warszawa, 24.11.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/śląskie z dnia 14.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs tworzenie stron internetowych, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski,
ul. Boguchwały, nr 18, lok. 2, 71-531 Szczecin

nazwa i adres Wykonawcy
 
1030,00zł
łączna cena brutto 
słownie: tysiąc trzydzieści złotych [00/100] złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/MAZOWIECKIE-KURS JĘZYKA POLSKIEGO

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS JĘZYKA POLSKIEGO

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/MAZOWIECKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ- Kurs MS EXCEL poziom podstawowy


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ- Kurs MS EXCEL poziom podstawowy

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze Wykonawcy 6/Podlaskie

Warszawa, 21.11.2022 r.

  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/Podlaskie z dnia04.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Specjalista ds. kadr i płac, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 21.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku,  ul. Warszawska 2,15-063 Białystoknazwa i adres Wykonawcy
 
4 800 zł
łączna cena brutto
 
słownie: cztery tysiące osiemset złotych brutto.


Strona 9 z 170


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach