poniedziałek, 2021-10-25 Ingi, Maurycego, Sambora

»»»

Warszawa, 10.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/K/WAZ/2021 z dnia 02.08.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 12.08.2021 – 20.08.2021 r.

Zamawiający w dniu 10.08.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Iwona Lesik
    Łączna cena brutto brutto – 2024,00 zł
2. Iwona Wędzina
    Łączna cena brutto brutto – 2024,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 3/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 10.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 26.07.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PODSTAWOWA OBSŁUGA KOMPUTERA Z PAKIETEM OFFICE, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.


Zamawiający w dniu 10.08.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Centrum Kariery Zawodowej Teresa Gocałek-Sosnowska, ul. Szkolna 2/ 2U, 78-400 Szczecinek
nazwa i adres Wykonawcy

1600,00
Łączna cena brutto
Słownie: [tysiąc sześćset 00/100] złotych brutto.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Zielona Góra, 10.08.2021 r. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/LUBUSKIE  z dnia26.07.2021 r., w zakresie świadczenia usługi „KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 10.08.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
Nauka Jazdy TOM PAULINA TKACZ ul. Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra
nazwa i adres Wykonawcy
 
2799,80 zł
łączna cena brutto
 
słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 80/100złotych brutto.


 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (nr 6/K/WAZ/2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dnia 09.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/WAZ/2021 z dnia 22.07.2021 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 04.10.2021 – 12.10.2021 r.

Zamawiający w dniu 09.08.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pięć Dębów j. Skurski, T. Skurski Spółka Jawna
16-030 Supraśl, ul. Rymarka 1
Łączna cena brutto: 22 486,20 .
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie ofertowe nr 4/KAZON/PODKARPACKIE


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 06.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/D/WAPP/MAŁOPOLSKI z dnia 28.07.2021 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek 2 Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy w terminach 14.08.2021 r. i 28.08.2021 r.

Zamawiający w dniu 06.08.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych
21-077 Spiczyn, Stoczek 9
Łączna cena brutto brutto za 2 WAPP – 1 264,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 04.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/LUBELSKIE z dnia 12.07.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PRAWO JAZDY KAT. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 04.08.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
OSK Grabiec, ul. Pankiewicza 27/13, 20-133 Lublin
Łączna cena brutto: 7 200 zł
słownie: siedem tysięcy dwieście 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 04.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/D/WAZ/ŚWIĘTOKRZYSKI z dnia 22.07.2021 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w terminie 25.08.2021 r. – 28.08.2021 r.

Zamawiający w dniu 04.08.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich Europrogres Artur Witkowski
00-363 Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56
Łączna cena brutto brutto – 882,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 10 z 126


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach