środa, 2023-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 11/Małopolskie

Kraków, 18.11.2022 r.
 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/Małopolskie z dnia25.10.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Prowadzenia Działalności Gospodarczej, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 

Zamawiający w dniu 18.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
GAMA Centrum Szkoleń i Obsługi Projektów Europejskich J. Kowalik, J. Suczyńska s.c.
ul. Starodworska 11D, 33-300 Nowy Sącz
nazwa i adres Wykonawcy
 
735,00 zł
łączna cena brutto
 
słownie: siedemset trzydzieści pięć 00/100 złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy-zapytanie nr7/Mazowieckie

Warszawa, 18.11.2022r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/MAZOWIECKIE z dnia 04.11.2022r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia – PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I PAKIETU MS OFFICE, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 18.11.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Firma usługowa Robert Czerwieniec
ul. Marcina Filipa70/1, 35-323 Rzeszów

nazwa i adres Wykonawcy
3900,00zł
łączna cena brutto

słownie: trzy tysiące dziewięćset 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 4/ZACHODNIOPOMORSKIE


Warszawa, 18.11.2022r.

 
                                                                         INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/ZACHODNIOPOMORSKIEz dnia 11.10.2022r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PAKIET OFFICE, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powoduprzekroczenia terminu związania ofertą.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, planuje ogłosić ponownie zapytanie. Za wszelkie niedogodności wynikające z faktu unieważnienia, przepraszamy.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 4/KAZON/2022/2023)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 10/Małopolskie

Kraków 17.11.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/MAŁOPOLSKIE z dnia 21.10.2022 r., modyfikowanego dnia 25.10.2022 r. w zakresie świadczenia usługi szkolenia: Promowanie Działalności w Social Mediach, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 

Zamawiający w dniu 17.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ad-rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak-Wróblewska
Ul. Julianowska 5/7 m. 13, 91-473 Łódź,
nazwa i adres Wykonawcy

 1300, 00 zł
łączna cena brutto
 
słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100 złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o unieważnieniu postępowania - zapytanie 6/mazowieckie

Warszawa,16.11.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/MAZOWIECKIE z dnia 04.11.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KURS JĘZYKA POLSKIEGO, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: braku ofert spełniających kryteria formalne.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 12/Małopolskie

Warszawa, 15.11.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/Małopolskie z dnia 28.10.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Podstaw Obsługi Komputera, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 15.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Enterpress Marzena Żurek ul. Walerego Sławka 17/23,30-633 Kraków
nazwa i adres Wykonawcy

1485,00 zł
łączna cena brutto
słownie: [tysiąc czterysta osiemdziesiąt pięć 00/100] złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (zachodniopomorskie NR 17/WAZ/2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa, 14.11.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/świętokrzyskie z dnia 25.10.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia kurs komputerowy- średnio zaawansowany, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 14.11.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
ENTERPRESS Marzena Żurek ul. Walerego Sławka 17/23 30-633 Kraków
nazwa i adres Wykonawcy

3912 zł
łączna cena brutto
słownie: trzy tysiące dziewięćset dwanaście 00/100 złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 10 z 170


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach