środa, 2023-03-22 Bogusława, Jagody, Katarzyny

»»»

Warszawa, 31.01.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/K/WAZ/2023 z dnia 20.01.2023 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 04.02.2023 - 12.02.2023 r.

Zamawiający w dniu 31.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Agnieszka Jóźwiak
Łączna cena brutto – 2 024,00 zł 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie ofertowe nr 11/ Mazowieckie

Warszawa, 26.01.2023 r.
 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – Kurs MS EXCEL- poziom średniozaawansowany w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 25.01.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/LUBELSKIE z dnia 11.01.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „PROMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W SOCIAL MEDIACH”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 25.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach
ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice
Łączna cena brutto: 1152,00 zł
słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa 00/100 złotych brutto. 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 9/D/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanego dalej WAPP), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 25.01.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/D/WAZ/ZACHODNIOPOMORSKI z dnia 16.01.2023 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w terminie 06.02.2023 - 09.02.2023 r.

Zamawiający w dniu 25.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,
ul. Powstańców Śląskich 26/2, 45-087 Opole
Łączna cena brutto brutto – 1 260 zł 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie ofertowe nr 10/łódzkie - MS Word i Excel od podstaw


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – Ms Word i Excel od podstaw w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy nr 10/Zachodniopomorskie

Warszawa, 24.01.2023 r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 27.12.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PROJEKTOWANIE MEBLI, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu  24.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
ON-ARCH BARBARA SZCZĘSNA-DYŃSKA,
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25d/53, 90-350 Łódź

nazwa i adres Wykonawcy

łączna cena brutto: 1230,00 zł
słownie: tysiąc  dwieście trzydzieści 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy 9/łódzkie

 Warszawa, 24.01.2023 r.


 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/ŁÓDZKIE z dnia 12.01.2023r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia MS Word i Excel od podstaw, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 24.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Enterpress Marzena Żurek, ul. Walerego Sławka 17/23, 30-633 Kraków
 
Łączna cena brutto: 1 980,00 zł


»»»

Warszawa, 23.01.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/D/WAPP/ŁÓDZKI z dnia 12.01.2023 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy w terminie 27.01.2023 r.

Zamawiający w dniu 23.01.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Szkolenia i Promocji Kreator, ul. Chmielniki 2b/12, 86-100 Świecie
Łączna cena brutto brutto – 440,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 2 z 170


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach