Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 19/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 20.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 8-10.12.2023 r.

Zamawiający w dniu 28.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stacja Nowa Gdynia, ul. Sosnowa 1, 95-100 Zgierz;
Stacja Nowa Gdynia Sp. Z o. o. ul. Kilińskiego 2. 91-421 Łódź

Łączna cena brutto: 14990,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych