Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/DZ/WARMIŃSKO-MAZURSKIE/2023-2024 z dnia 18.01.2024., w zakresie wynajmu pomieszczeń na Zajęcia AR, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”. w terminie  27.01.2024-30.03.2024 r.

Zamawiający w dniu 30.01.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Paresco sp. Z o.o. ul Stokłosy 3 02-787 Warszawa

Łączna cena brutto: 1200,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych