Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/MAŁOPOLSKIE z dnia 3.10.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Ms Excel na poziomie podstawowym, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 20.10.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski,
ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin
Łączna cena brutto: 599,70 zł
słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 70/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU