Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/WAZ/2023 z dnia 12.10.2023 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 13.11.2023 – 21.11.2023 r.

Zamawiający w dniu 25.10.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: nazwa i adres Wykonawcy:
„Szansa” Stowarzyszenie Integracyjne Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
31-721 Kraków, os. Na Wzgórzach 44
Łączna cena brutto: 29 199,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU