Informacja o unieważnieniu postępowania

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 18.10.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Obsługa systemu do projektowania odzieży gemini cad, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU