Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego NR 14/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 19.10.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 24-26.11.2023 r.

Zamawiający w dniu 30.10.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Łączna cena brutto: 17589,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych