ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/OAR/dzieci/2023-2024

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji

Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: https://far.org.pl i https://archiwum.far.org.pl/

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 10/OAR/dzieci/2023-2024 [PDF] »

Formularz oferty nr 10/OAR/dzieci/2023-2024 [DOC] »

Wykaz doświadczenia wykonawcy nr 10/OAR/dzieci/2023-2024 [DOC] »

Wzór umowy nr 10/OAR/dzieci/2023-2024 [DOC] »