Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/D/WAZ/MAŁOPOLSKI z dnia 26.10.2023 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek  Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w terminie 15.11.2023 – 18.11.2023 r.

Zamawiający w dniu 08.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademia Sukcesu Anita Dudek, 42-202 Częstochowa, ul. Krótka 29/31

Łączna cena brutto brutto – 1 620,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU