Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego NR 15/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 30.10.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 24-26.11.2023 r.

Zamawiający w dniu 08.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stacja Nowa Gdynia Sp. Z o.o. ul. Kilińskiego 2;  91-421 Łódź

Łączna cena brutto: 8020,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych