Zapytanie ofertowe nr 13/WAZ/2023

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego Warsztatu Aktywizacji Zawodowej

Załączniki

2023.11.08 Zapytanie ofertowe nr 13/WAZ/2023 [PDF] »

Załącznik nr 1 – Formularz oferty nr 13/WAZ/2023 [DOC] »

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia wykonawcy nr 13/WAZ/2023 [DOC] »

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 13/WAZ/2023 [PDF] »