Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego nr 10/OAR/dzieci/2023-2024  z dnia 30.10.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminie 03-12.01.2024 r

Zamawiający w dniu 16.11.2024 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38         
Łączna cena brutto: 60883,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych