Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/D/WAPP/KUJAWSKO-POMORSKI z dnia 07.11.2023 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy w terminie 25.11.2023 r.

Zamawiający w dniu 16.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Monika Stepa
Łączna cena brutto brutto – 944,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU