Informacja o wyborze wykonawcy

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 17/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 06.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 24 – 26.11.2023r oraz 12-14.01.2023r.

Zamawiający w dniu 17.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o. o. 43-460 WISŁA, ul. Olimpijska 1

Łączna cena brutto: 27640,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych