Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 09.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Operator wózków widłowych, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 21.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Szkoleń „MILA” Konrad Nowacki ul.1-go Maja 72, 25-511 Kielce

Łączna cena brutto: 1700,00
słownie:  jeden tysiąc siedemset  [00/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU