Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WIELKOPOLSKIE z dnia 07.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „PROFESJONALNY TELEMARKETER”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 21.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
KAROL FROŃ SMC 24, ul. Zamkowa 13, 42-100 Kłobuck
Łączna cena brutto: 1500,24 zł
Słownie: jeden tysiąc pięćset [24/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU