Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/S/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 07.11.2023 r. w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – coachingowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt.  „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w województwie świętokrzyskim.

Zamawiający w dniu 22.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ilona Nowakowska

Łączna cena brutto brutto – 10 620,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU