Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 13.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs trenera personalnego + instruktor siłowni, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu otrzymania ofert przewyższających kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU