Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/WAZ/2023 z dnia 08.11.2023 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 20.01.2024 – 28.01.2024 r.

Zamawiający w dniu 23.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademicki Związek Sportowy COSA Oddział w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko

Łączna cena brutto: 29 073,60 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU