Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/ŚLĄSKIE z dnia 15.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 23.11.2023r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Unibit Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice

Łączna cena brutto: 827,73 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU