Informacja o wyborze wykonawcy

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 09.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Kurs stylizacji paznokci”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 24.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Studio Wizażu Alicja Konon-Patera, ul. Wybickiego 8/2,59-700 Bolesławiec
NIP: 6121396135

Łączna cena brutto: 2400 zł
słownie: dwa tysiące czterysta 00/100 złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

czarno-białw - logo PFRON, logo Fundacja PZU