Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy Zapytania ofertowego NR 16/WAR/dzieci/2023-2024 z dnia 13.11.2023 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII” w terminach 16 – 18.02.2024r

Zamawiający w dniu 28.11.2023 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
MUSI sp. z o.o. ul. Paderewskiego 14; 25-004 Kielce
„HOTEL ECHO” HOTEL & RESORT CEDZYNA” Cedzyna 44 C; 25-900 Kielce

Łączna cena brutto: 7410,00 zł

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych